Public Policies Analysis

Course Code: 
PA 402
Course Period: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
3
Application: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Kamu politikası, kamu yönetiminin amaç, güç, hareket boyutları bakımından incelenmesidir. Bu noktada var olan politikaların analizi sürecinde kullanılan modeller incelenecektir. Öğrencilerin, kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecini açıklamaya çalışan farklı modeller ve yaklaşımlar hakkında bilgi sabibi olmaları amaçlanmaktadır. Ders, devletin bir bütün olarak yaptığı ve yapmadığı şeyleri bu hareketin nesnel nedenleri, öznel dinamikleri –aktörleri ve hareketin toplumsal sistem üzerindeki sonuçlarıyla etkileri bakımından çözümlemeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.
Course Content: 

Kamu politikasının temel kavramları ve doğası, kamu politikasında rol oynayan aktörler, kamu politikası süreci ve sürecin farklı aşamalarının ele alınması, kamu politikası sorunları, kamu politikası alanındaki belli başlı tartışmalar dersin konuları arasındadır. Derste, ulusal ve uluslararası düzeylerde örnekler de incelenir.

Course Methodology: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 9: Simulation, 12: Case Study
Course Evaluation Methods: 
A: Testing, C: Homework

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Learning Outcomes

Program’s Learning Outcomes

Teaching Methods

Assessment Methods

Students comprehend features of general public policy process.

6

1,2,3

A

Students have the ability to form and analysis public policies.

6

1,2,3

A

Students realize and know basic theories and approaches related to public policies.

6,10

1,2,3

A

Students learn to think analytically and get the ability to perform inclusive analysis regarding public policies.

6,10

1,2,3

A

 
 

Course Flow

Week

Topics

Study Materials

1

A general introduction of the course and perspectives

 

2

What is Public Policy Analysis?

 

3

Public Policy Analysis within historical perspective

 

4

 Models for Public Policy Analysis I

 

5

Models for Public Policy Analysis II

 

6

Models for Public Policy Analysis III

 

7

 Discourse analysis as an alternative model:

* Discourse analysis as a method of public policy analysis

* Discourse analysis as a method of environmental policies evaluation

 

8

MID-TERM

 

9

 Public Policy Transfer; Public policies as a result of learning and lessoning processes

 

10

The role of public and private actors in public policies

 

11

Decision making processes in public policies (Rational; Incremental)

 

12

 Policy networks

 

13

Public opinion and agenda setting process within making public policies

 

14

General evaluation regarding public policy making processes in Turkey

 

15

Foresights for public policies and discussion

 

16

FINAL EXAM

 

 
 

Recommended Sources

Textbook

 

Additional Resources

 

 
 

Material Sharing

Documents

 

  •  Çelik, Fatma Eda (2008) “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 3, s.41-72.
  • Hill, M. (2005) The Public Policy Process  (Harlow: Pearson) ss.3-22
  • Lasswell, Harold. “The Policy Orientation”, içinde Daniel Lerner ve Harold Lasswell (der.) The Policy Sciences
  • Akdoğan, Argun (2011) “Türkiye’de Kamu Politikasının Tarihsel İzleri”, Kartal, Filiz (Der.) Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİE, Ankara ,s.75-98.
  • Çevik, Hasan Hüseyin (2003) "Modern Devlette Kamu Politikası Oluşturma: Kavramlar, Aktörler ve Karar Verme, Kamu Politikası Süreci ve Türkiye Analizi", Balcı, Asım vd. (Der.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 135-167.
  • Çevik, Hasan Hüseyin (1998) "Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, s.103-112, http://yayin.todaie.gov.tr/yazar.php?Yazar=774
  • Ekiz, Cengiz (2007) “Bir Kamu Siyasası Örneği Olarak 32 Sayılı Karar”, Kamu Yönetimi-Yöntem ve Sorunlar, Aksoy, Şinasi ve Üstüner, Yılmaz (Der.), Ankara: Nobel Yayıncılık içinde, s.413-437.
  • Yalçın, Lutfi (2004) “Karar Vermeme”, Kamu Politikası Süreci 2003-2004 DR- 04.2, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, s.74-90.

Dye, Thomas, “Models of Politics: Some Help in Thinking About Public Policy” içinde Thomas Dye, Understanding Public Policy 

Assignments

 

Exams

 

 
 

Assessment

IN-TERM STUDIES

NUMBER

PERCENTAGE

Mid-terms

1

40

Quizzes

 

 

Assignment

 

 

Total

 

100

CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE

 

60

CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE

 

40

Total

 

100

 

 

COURSE CATEGORY

Expertise/Field Courses

 
 

Course’s Contribution to Program

No

Program Learning Outcomes

Contribution

1

2

3

4

5

 

When students have completed the Public Administration Undergraduate Program, they will be able to;

 

 

x

 

 

1

understand and have universal principles of public administration as well as gain knowledge of the structure and process of Turkish Public Administration,

x

 

 

 

 

2

gain knowledge of superiority of law and believe in universal principles of law and also know Turkish legal System,

 

x

 

 

 

3

behave environmentally sensitive and responsible and develop public policies on this issue,

x

 

 

 

 

4

understand the importance of Atatürk thought  within the guidance of science

 

x

 

 

 

5

be executive and administrative candidates who know well Turkish socio-politic history and structure,

 

 

 

 

x

6

integrate technological developments and implement technology in an efficient and effective manner in both public and private sectors,

x

 

 

 

 

7

improve communication and leadership skills,

x

 

 

 

 

8

improve ability of expressing in English and Turkish,

x

 

 

 

 

9

gain knowledge of EU legislation (acquis communataire),

x

 

 

 

 

10

appraise global and regional developments,

x

 

 

 

 

11

realize / recognize the importance of art,

 

 

x

 

 

12

prepare their career also in private sector - apart from government executives,  as such the flexibility of the program and on the facilities of double major and minor,

x

 

 

 

 

13

compare and select the professional opportunities in the field related to the international relations and administrative law. 

 

 

x

 

 

 
 

ECTS

Activities

Quantity

Duration
(Hour)

Total
Workload
(Hour)

Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours)

16

3

48

Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice)

16

3

48

Mid-terms

1

4

4

Quiz

3

2

6

Final examination

1

8

8

Total Work Load

 

 

114

Total Work Load / 25 (h)

 

 

4,56

ECTS Credit of the Course

 

 

5