Çağdaş Demokrasi Kuramları

Ders Kodu: 
PA 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı modern dönemde demokrasi teorilerine bir bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Bu  ders, öğrencilerin entellektüel ilerleme sürecine Çağdaş Demokratik Kuramları entegre etmeyi amaçlamaktadır. Dersin ana hedefi, siyasal haklar ve sivil özgürlükler arasındaki dengeyi demokratik yapılar içinde değerlendirmektir. Seçim Süreçleri, çoğulculuk, katılım, devletin işleyiş şekli, ifade ve inanç özgürlüğü, ve hukukun üstünüğü gibi demokratik kuramlarda bahsedilen ortak anahtar temalar dersin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Dönem sonunda dersi takip eden öğrenciler, devlet otoritesinin karakteristik özelliklerini tanımlayabilecek ve kurumsallaşmış otokratik yapılar, anokratik yapılar ve kurumsallaşmış demokratik yapılar arasında karşılaştırma yapabilecek donanımlara sahip olacaktır.

Dikey Sekmeler

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

3

2

6

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7