Devlet Ve Sivil Toplum

Ders Kodu: 
PA 309
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı sivil toplumun tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri ile sivil toplum kuruluşlarının işlevleri, demokrasi ile ilişkileri, sorunları hakkında öğrencileri donatmak ve hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olarak bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders Türkiye'de ve uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşlarının gelişimini eleştirel bir şekilde değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, sivil toplumun tarihsel gelişimi ve demokrasi ile ilişkisi ele alınıp daha sonra Türkiye`de sivil toplumun kavramsal ve pratik düzeyde gelişiminden bahsedilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenci sivil toplumun çalışma ilke ve prensipleri kavrar.

6,10

1,2,3

A

Öğrenci Sivil toplum nosyonunu öğrenir

1,6,10

1,2,3

A

Öğrenci Sivil toplum örgütlenme modellerini tanır

1,6,10

1,2,3

A

Öğrenci ülkemiz sosyo-kültürel bağlamında sivil toplum oluşumunu, yerini ve önemini tanımlar

1,6,10

1,2,3

A

Sivil toplum örgütlerinin işlevlerini küresel bağlamda değerlendirir

1,6,10

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımı ve genel perspektifinin ortaya konması

 

2

Sivil Toplum Örgütlerinin Genel Yapısı, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları

 

3

Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkili Olan Temel Kavramların Tartışılması, (Etnisite,

Demokrasi, Ulus-Devlet Anlayışı, Gönüllülük, Hegemonya)

 

4

 Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve.

 

5

Sivil Toplum (Kavramın Tarihsel-Düşünsel Temelleri Hegel, Marks ve Gramsci’de Sivil

Toplum Kavramı)

 

6

Devlet Sivil Toplum İlişkisi (Kamu Alanı-Özel Alan, Modern Kamusal Alan)

 

7

Sivil Toplum ve Kamusal Alan: klasik teorisyenlerden Habermas’a

 

8

VİZE SINAVI

 

9

 Sivil toplum ve yeni sosyal hareketler

 

10

Sivil toplum ve çıkar grupları

 

11

Sivil toplum ve siyasal partiler I: Teoriler

 

12

 Sivil Toplum ve siyasi partiler II: örnek olaylar

 

13

Sivil toplum ve katılımcı yönetişim/katılımcı demokrasi

 

14

Amerika’da sivil toplum

 

15

Batı Avrupa’da sivil toplum: İtalya, İspanya, Fransa ve İsveç

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Civil Society, Democracy, and Civic Renewal, Robert K. Fullinwider, Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 • Shaping the Network Society: The New Role of Civil Society in Cyberspace, Douglas Schuler and Peter Day, The MIT Pres, 2004.
 • NGOs and Civil Society: Democracy by Proxy?, Ann C. Hudock, Polity Press, 1999.
 • Civil Society and Democracy: A Reader, Carolyn M. Elliott, Oxford University Press, 2006.
 • Putnam, Robert. Bowling Alone, pp. 116-180. Chs.7, 8, and 9. Simon & Schuster Paperbacks.
 • Kaufmann, Jason. 2002. For the Common Good?: American Civic Life and the Golden Age of Fraternity. Oxford University Press. Chs 2 and 3, pp. 33-82.
 • Putnam, Robert. 2002. Making Democracy Work. Chs. 1 and 6.
 • Levy, Jonah. 1999. Tocqueville‟s Revenge. Introduction (pp.1-22) and Conclusion (pp.293-320). Harvard University Press.
 • Rothstein, Bo. 2002. “Social Capital in the Social Democratic State.” Ch. 7, pp 289-332 in Democracy in Flux, edited by R. D. Putnam. Oxford University Press.
 • Habermas, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere, Chs 1 and 2 (pp.1-56)
 • Cohen and Arato. 1992. Chs 10 and 11 pp. 492-604 in Civil Society and Political Theory. The MIT Press.
 • Rucht, Dieter. 2006. “Civil Society Challenging Neo-liberal Globalization” in Civil Society: Berlin Perspectives. Berghahn Books.

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

x

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

x

 

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

x

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

x

 

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

x

 

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

x

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

x

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

x

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

x

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

x

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

x

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

x

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

x

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6