Kamu Personel Yönetimi

Ders Kodu: 
PA 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin, insan kaynakları yönetiminin amaçları ve işlevleri konusunda bilgi sahibi olmasını ve modern işletmelerde insan kaynakları yönetiminin önemini ve ne şekilde işlediğini tartışmasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Personel yönetimi konusunun tarihçesi ve gelişimi, örgütsel hedefler ve iş tanımları, başarı standartları ve çalışma kuralları, işgücü planlaması, işgören seçim yollan ve esasları, yönetici seçimi oryantasyon, transfer, görev indirimi ve işten ayrılma, başarı değerlendirme sistemleri ve sonuçları, ücret sistemleri, teşvikli ücret sistemleri, hizmet içi eğitim yollan ve yöntemleri, yönetimi geliştirme çalışmaları bu derste ele alınmaktadır. Ayrıca kamu kesiminde toplu sözleşme ve insan kaynaklarına etkisi, teknokratların yönetimi ve sorunları, örgüt geliştirme çalışmaları, insan gücü ile ilgili araştırmalar, ülkemizde insan kaynakları yönetiminin sorunları ve çözüm yolları bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.İnsan kaynakları yönetiminin amaçları ve işlevleri konusunda bilgi sahibi olması

1,4,7,12

1, 2, 3

A,C

2. Modern işletmelerde ve kamu kuruluşlarında insan kaynakları yönetiminin öneminin anlaşılması

1,4,7,12

1, 2, 3

A,C

3. Ülkemizde insan kaynakları yönetiminin sorunları ve çözüm yolları incelenmesi

1,4,7,12

1, 2, 3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve Konuların Tanıtılması

 

2

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

 

3

İnsan Kaynakları Planlaması

 

4

İş Analizi ve İş Tanımları

 

5

İşgören Bulma ve Seçme

 

6

İşgören Bulma ve Seçme

 

7

Eğitim ve Geliştirme 

 

8

Kariyer Yönetimi

 

9

Performans Değerlemesi

 

10

VİZE SINAVI

 

11

İş Değerlemesi

 

12

Ücret Yönetimi

 

13

Endüstri İlişkileri

 

14

İş Güvenliği ve Özlük İşleri

 

15

Genel tekrar ve tartışmalar

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Dessler, Gary. Human Resources Management,  Pearson Education

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

- Slayt Gösterisi

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

X

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

X

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

X

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

X

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

1

3

3

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5