Kamu yönetiminde örgütsel davranış

Ders Kodu: 
PA 423
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Organizasyonlardaki insan davranışlarının ve bunun işletmeye olan etkilerinin incelenmesi, çalışanlar arasındaki ilişki ve iletişimin, nasıl motive olacaklarının, formal ve informal grupların işletmenin performansına olan olumlu ya da olumsuz yönlerinin anlatılması, Ayrıca organizasyonlar için liderin önemi, örgüt yapısı ve örgüt kültürü konularının işlenmesi.
Dersin İçeriği: 

Davranışlar ve iş tatmini, motivasyon, iletişim, örgüt kültürü, örgütsel yapı, güç ve politika, örgütsel değişim ve stres yönetimi hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Grup ve organizasyon içindeki kişi davranışlarını açıklar.

3,4,7,10

1, 2, 3

A,C

2. Örgüt yapılarını açıklar.

3,4,7,10

1, 2, 3

A,C

3. İletişimin faydalarını açıklar.

3,4,7,10

1, 2, 3

A,C

4. Motivasyon performans ilişkisini tartışır.

3,4,7,10

1, 2, 3

A,C

5. Liderin davranışlarının izleyenlerin davranışlarına etkilerini açıklar.

3,4,7,10

1, 2, 3

A,C

6. Örgüt kültürünü açıklar.

3,4,7,10

1, 2, 3

A,C

7. Değişim ve stres ilişkisini açıklar.

3,4,7,10

1, 2, 3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Örgütsel davranışa giriş

 

2

Davranışlar ve İş tatmini

 

3

Duygular ve ruh hali

 

4

Kişilik ve değerler

 

5

Algılar 

 

6

Bireysel karar verme

 

7

Motivasyon

İhtiyaçlar

8

Ara Sınav

 

9

İletişim

 

10

Liderlik

Lider, izleyicileri ve durum

11

Güç ve politika

 

12

Örgütsel yapı

 

13

Örgüt kültürü

Kültür

14

Örgütsel değişim ve stres yönetimi

 

15

Genel ders tekrarı

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

- Organizational Behavior,  Stephen P. Robbins – Timothy A. Judge

- Organizational Behavior,  Fred Luthans

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

- Slayt Gösterisi

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

1

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

X

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

X

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

X

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

X

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

3

3

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5