Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Ders Kodu: 
PA 405
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Çeşitli ülkelerin kamu yönetimi sistemlerini, yönetsel uygulamalarını ve reform tecrübelerini karşılaştırmalı olarak incelemek
Dersin İçeriği: 

Karar vericilerin başarılı kamu yönetimlerine karşı duydukları ilgi tarihin her döneminde görülmüştür. Hükümetler, başka ülkelerin deneyimlerini öğrenme, gerektiği durumlarda da onlardan yararlanma kararlılığı sergilemektedirler. Dolayısıyla karşılaştırmalı kamu yönetiminin gereği, önemi ve gelişmesi bu dersin konusudur. Karşılaştırmalı kamu yönetiminin bir alt başlığı olan, ilgili yönetimler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve bu doğrultuda belli adımlar atılmasını gerekli kılan “politika transferi” de yine ders kapsamında incelenecektir. Ayrıca, dünya üzerindeki ülkelerin kamu yönetimi sistemlerinin karşılaştırmalı bir perspektifte analiz edilmesi ders kapsamındadır. Bu ülkeleri, bir yanda son iki yüzyılın “gelişmiş ülkeler” sınıfında yer alan ve 21. yüzyılda kamu reformu politikalarının geliştirildiği ve uygulamaya konulduğu merkezler olarak ön plana çıkan ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler ; diğer yanda Arjantin, İspanya, Polonya, Rusya gibi “orta derecede gelişmiş ülkeler” bu sınıflandırma içinde görülebilir.     

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Öğretim Yöntemleri

Karşılaştırmalı kamu yönetimi teorisi hakkında bilgiye sahip olur.

1,10

1,2,3

A

Karşılaştırma methodlarını öğrenir.

1,10

1,2,3

A

Yönetim sistemleri ve değişik ülke uygulamaları hakkında bilgiye sahip olur.

1,9,10

1,2,3

A

Değişik ülkelerin reform deneyimleri hakkında bilgiye sahip olur ve bu ülkeleri Türkiye ile karşılaştırır.

1,9,10

1,2,3

A

Küreselleşmenin,  ulusal yönetimlerin yapısı ve fonksiyonlarına etkisini analiz eder.

1,10

1,2,3

A

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaptasyon sürecinde gelişebilecek olası veya gerçek idari problemleri değerlendirir.

1,9,10

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

HAFTA

KONULAR

ÖN HAZIRLIK

1

Genel Perspektif ve Dersin Tanımı

 

2

Karşılaştırmalı yöntem- Karşılaştırmalı Kamu yönetimi nedir?

 

3

Kamu Yönetiminin İdeal Modelleri(bürokrasi,Weber’in bürokrasi modeli ve bürokrasi örgütü) Kamu Yönetimi Modelleri (Çoğulculuk, Yeni sağ, Elit teorisi, Marksizm, Yeni çoğulculuk)

 

4

(Yeni) Kamu Yönetimi

 

5

Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı/Türk Kamu Yönetimi ve Yönetişim

 

6

Kamu organizasyonları: Merkezileşme ve  Yerinden Yönetim kavramları, Bölgeselleşme, Özerk Yönetimler

 

7

 Yeni Kamu Yönetimi reformları bağlamında Türk Kamu Yönetimi

 

8

VİZE SINAVI

 

9

AB’de Kamu Yönetimi

 

10

Fransa

 

11

İngiltere

 

12

Almanya

 

13

Amerika Birleşik Devletleri

 

14

İspanya

 

15

Arjantin ve Polonya

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

ESAS OKUMA LİSTESİ;

 1. GÜLER, B. A. - Karahanogulları, O. – KARASU, K. ve diğerleri, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri (Yay. Haz. Koray Karasu) (Ankara: İmge Yayınevi, 2009)

 

 1. ROSKIN, Çağdaş Devlet Sistemleri (Siyaset, Coğrafya, Kültür), Adres Yayınları, Mart 2009

 

 1. Faruk ATAAY & Atilla GÜNEY, Yerelleşme ve Kalkınma Sorunu: Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Değerlendirme, Mülkiye • Cilt: XXVIII • Sayı: 243

 

 1. Farazmand, “Comparative and Development Public Administration: Past, Present, and Future,” Chapter 2 in Farazmand,ed., Handbook of comparative and development public administration (2001).

 

 1. Farazmand, Ali (ed.), Handbook of Comparative Development Public Administration (USA: Marcel Dekker, 1991).

 

 1. EMRE, Cahit, “Kamu Yönetimi Disiplininin Gelisim Sürecinde Karsılastırmalı Kamu Yönetiminin Yeri,” Emre, Cahit, Yönetim Bilimi Yazıları (Ankara: İmaj Yayınevi, 2003), s. 69 – 99

 

İSTEĞE BAĞLI OKUMA LİSTESİ;

 

 1. Akbulut, Örsan, Ö., Küresellesme, Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi (Ankara: TODAIE Yayını, 2007)

 

 1. Karasu, Koray, “Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İliskin Bir Not” II. Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2004), s. 225 - 242.

 

 1. Loughlin, John, “Federalism, Regionalism and Local Government: Comparative Perspectives on Transforming the Nation-State,” European Political Science (Volume 7, Number 4, December 2008), s. 472 - 482.

 

 1. Jun, Jong S., “Transcending The Limits of Comparative Administration: A New Internationalism in The Making,” Administrative Theory & Praxis (Vol. 22, No. 2, 2000), s. 273 - 286.

 

 1. Loughlin, John, Subnational Democracy In The European Union Challenges and Opportunities (USA: Oxford University Press, 2001).

 

 1. OECD, Distributed Public Governance: Agencies, Authorities and Other Government Bodies (Paris: OECD, 2002).

 

 1. Rutgers, Mark R. “Comparative Public Administration: Navigating Scylla and Charybdis — Global Comparison as a Translation Problem,” Administrative Theory & Praxis (Vol. 26, No. 2, 2004), s. 150–168.

 

 1. Heper, Metin, Modernlesme ve Bürokrasi: Karsılastırmalı Kamu Yönetimine Giris (Ankara: Sosyal Bilimler Dernegi Yayını, 1973).

 

 1. Public Administration: A Comparative Perspective (Public Administration and Public Policy, No 89) by Ferrel Heady Marcel Dekker (Feb., 2001)

 

 1. Chandler, J. A. (ed.), Comparative Public Administration (London: Routledge, 2000).

 

 1. Jreisat, Jamil E., Comparative Public Administration and Public Policy (Oxford: Westview, 2002).

 

 1. Meny, Yves, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany (Oxford: Oxford University Press, 1994).

 

 1. Peters, B. Guy, The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration (London: Routledge, 2008).

 

 1. Cooper, Phillip J. – Brady, Linda P. ve digerleri, “Comparative Public Administration: Different Problems, Common Trends,” içinde Public Administration for the Twenty (Fort Worth: Harcourt Brace, 1998), s.374 - 402.

 

 1. Heady, Ferrel, Public Administration: A Comparative Perspective (New York: Marcel Dekker, 1979).

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

40

Kısa Sınav

   

Ödev

   

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

       

X

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

       

X

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

       

X

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

       

X

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

       

X

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

X

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

X

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi,

 

 

 

 

X

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

X

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

X

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

X

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

X

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

3

2

6

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü / 25 (s))

 

 

5,60

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5