Siyasal Davranış

Ders Kodu: 
PA 307
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders siyasal davranış üzerinde kişiliğinin etkisini incelemek ve sosyal bilince, sosyal etkilere, siyasal davranışa sosyal ilişkiler faktörlerine aşina olmayı hedeflemektedir. Bu sayede oy verme davranışları Türkiye ve diğer ülkelerden karşılaştırmalı örneklerle değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders aynı zamanda siyaset psikoloji nedir konusunu içerir. Ayrıca, ders, milliyetçilik ve siyasal extremisim gibi uluslar arası konuları da içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

siyaset psikolojisi  alanındaki  çalışmalar hakkında; tanımı   alanları , ve metodolojileri  hakkında daha bilgili olmak.

1,3,7,10,12

1

A

Siyasal davranış, sosyal bilinç rolü, sosyal etkiler, ve sosyal ilişkiler faktörlerine  aşina olmak.

1,3,7,10,12

1

A

siyaset psikolojisine katılan sayısız grupları incelemek.

1,3,7,10,12

1

A

Irk ve etnik konuların  siyaset  psikolojisini araştırmak

1,3,7,10,12

1

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Siyasal Davranış: Disiplinler arası bir çalışma

 

2

Siyasal davranışı belirleyen faktörler

 

3

Siyasal oryantasyon ve davranış üzerinde kalıtsal özelliklerin etkisi

 

4

Muhafazakar ve Liberal Tartışma, Siyasal Gelenek

 

5

Siyasal Sosyalleşme Süreçleri

 

6

Çocukluk, Ergenlik ve Yetişkin Dönemleri

 

7

Midterm

 

8

Siyasal davranışın gelişimi ve yeniden sosyalleşme

 

9

Siyasal Sosyalleşmenin Kurumları: Aile, Okul, İletişim Araçları, Arkadaşlar, Toplum

 

10

Toplum ve Oy Verme, Parti Kimlikleri

 

11

Siyasal Davranışı çözümleyen modellemeler

 

12

Irk, Etnisite ve Siyasal Davranış, Yaş ve Siyasal Davranış

 

13

Veri Toplama ve Girişi

 

14

Final

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (Eds.). (2010). Introduction to Political Psychology (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum

Diğer Kaynaklar

-A.Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Yay., 1992*

-C.Erişen, The Political Psych.of Turkish Pol.Beh.,Turkish Studies, 2013*

-İlter Turan, SİYASAL SİSTEM VE SİYASAL DAVRANIŞ, İ.Ü. İktisat Fakültesi, İstanbul, 1977

- S.Martin Lipset, SİYASAL iNSAN, Çev.Mete Tunçay, Teori Yay.,Ankara,1986

-Oya Morova, Chicago Okulu, Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, Doruk Yay.,2013

-John C. Harsanyi, Rational-Choise Models of Political Behavior and Conformist Theories, World Politics, Vol.21, No.4.(Jul.,1969), pp.513-538

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

There is no assignment for course.

Sınavlar

There is a mid term and a final exam for course.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Derse Devamlılık

1

5

Toplam

 

45

Finalin Başarıya Oranı

 

45

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

55

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

       

x

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

     

x

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

     

x

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

         

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

         

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

         

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

       

x

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

         

9

AB müktesebatının öğretilmesi

         

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

     

x

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

x

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

Quantity

Duration
(Hour)

Total
Workload
(Hour)

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

16

3

48

Kısa Sınav

1

3

3

Ödev

1

2

2

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6