SİYASAL İLETİŞİM

Ders Kodu: 
PA 418
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı,siyaset biliminin temel kavramlarından olan siyasi partilerin işleyiş, örgütlenme ve Türkiye'deki tarihçesini öğrencilere tanıtmaktır
Dersin İçeriği: 

Bu ders,siyasi partilerin işleyiş ve örgütlenmesi, siyasi partiler kanunu, partilerin demokrasi ile ilişkisi ve tarihçelerini içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simulasyon, 12: Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretme Metodları

Değerlendirme Metodları

Parti Kanunu işleyiş ve örgütlenmesini tanımlayacak; Siyasi partiler kanunun eksiklikleri ve demokrasi ile ilişkisine dair çözümler önerecek

1,5,10

1,2,3

A,C

Siyasi partilerin işleyiş ve örgütlenmelerinin demokrasi ile ilişkisini çözümleyecek

1,5,10

1,2,3

A,C

Farklı dönemlerin siyasi partilerini karşılaştıracaktır;günümüz siyasi partileri ve siyasi gelişmeleri ilişkilendirecek

1,5,10

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

 

1

Giriş: Siyasi Parti Tanımı, Siyasi Partilerin vazgeçilmezliği, niteliği, Siyasi Parti kurma hakkı, üye oma ve üyelikten çekilme hakkı, siyasi partilerin kurulması,sicili, denetlenmesi.

 

2

Siyasi Partilerin genel merkez teşkilatı, büyük kongre, genel başkan, merkez karar, yönetim ve icra organları, merkez disiplin kurulu.

 

3

Siyasi Partilerin il, ilçe, belde teşkilatları, kongreleri, seçimlerin yapılması, kongrelerin düzenlenmesi, kuralları

 

4

Siyasi Partilerin TBMM'de grup kurması, Grup Genel Kurulu, Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kuralları, çalışma kuralları.

 

5

Siyasi Partilerin seçimlere katılması, parti adaylarının tespiti, İlçe Seçim Kurulları, ön seçim mekanizması.

 

6

Siyasi Partilerde disiplin işleri, disiplin kuralları

 

7

Siyasi Partilerin tutacağı defter ve kağıtlar, Siyasi Partilerin gelirleri, kaynakları, giderleri, parti içi mali işlemler, siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi.

 

8

Siyasi Partilerin amaçları ve faaliyetleri ile ilgili yasaklar, siyasi partilerin kapanması veya kapatılması şartları ve uygulanma yöntemleri.

 

9

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde siyasi örgütlenme, İttihat ve Terakki Fırkası, diğer fırkalar, Hürriyet ve İtilaf Fırkası.

 

10

VİZE

 

11

Mütarake dönemi siyasi partileri.

 

12

Cumhuriyet Dönemi, çok partili dönem (1946-1960) Siyasi Partileri ve Siyasi Gelişmeleri.

 

13

1960- 1971-1980 dönemi Siyasi Partileri ve siyasi gelişmeler

 

14

1980-2001 dönemi Siyasi Partileri ve siyasi gelişmeler.

 

15

2001 sonrası gelişmeler, Siyasi Partiler ve güncel durum.

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Özbudun, Ergun, Türkiye'de Parti ve Seçim Sistemleri

Ek Kaynaklar

T.C. Anayasası,

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu,

Yücel, Serhan, Türkiye'nin Siyasi Partileri,

Duverger, M., Siyasi Partiler,

Turgut, Hulusi, 12 Eylül Partileri,

Tunaya, T. Zafer, Türkiye'de Siyasi Partiler 1-2-3,

Şarkoğlu, A. (et. al), Siyasi Partilerde Reform

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Slayt gösterileri

Ek Kaynaklar

 

sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Ders Kategorisi

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

       

X

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

     

X

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

     

X

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

     

x

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

       

X

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

X

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

X

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

1

3

3

Ödev

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5