Siyaset Psikolojisi

Ders Kodu: 
PA 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders siyasal davranış üzerinde kişiliğinin etkisini incelemek ve sosyal bilince, sosyal etkilere, siyasal davranışa sosyal ilişkiler faktörlerine aşina olmayı hedeflemektedir. Üstelik bu ders gruplarının politik psikoloji katılan sayısız faktörleri incelemeyi ve ırk ve etnisitenin siyasi psikolojisini keşfetmek için hedefliyor.
Dersin İçeriği: 

Bu ders aynı zamanda siyaset psikoloji nedir konusunu içerir. Ayrıca, ders, milliyetçilik ve siyasal extremisim gibi uluslar arası konuları da içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

siyaset psikolojisi  alanındaki  çalışmalar hakkında; tanımı   alanları , ve metodolojileri  hakkında daha bilgili olmak.

1,3,7,10,12

1

A

Siyasal davranış, sosyal bilinç rolü, sosyal etkiler, ve sosyal ilişkiler faktörlerine  aşina olmak.

1,3,7,10,12

1

A

siyaset psikolojisine katılan sayısız grupları incelemek.

1,3,7,10,12

1

A

Irk ve etnik konuların  siyaset  psikolojisini araştırmak

1,3,7,10,12

1

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Siyaset Psikolojisine Giriş

 

2

Siyasal Davranış

 

3

Oylama, Medyanın Rolü ve Hoşgörü

 

4

Siyaset  Psikolojisinde Bilinç, Sosyal Kimlik, Duygular ve Tutumlar

 

5

Gruplarının Siyaset Psikolojisi

 

6

Kişilik ve Siyaset

 

7

Siyasi Liderler Çalışması

 

8

Irk ve Etnik Siyaset Psikolojisi

 

9

vize

 

10

Terörizmin Siyaset Psikolojisi

 

11

Uluslararası Güvenlik ve Çatışmanın Siyaset Psikolojisi

 

12

Uyuşmazlık ve Uzlaşma

 

13

Türkiye'de Siyaset Psikolojisi

 

14

Genel Tekrar

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (Eds.). (2010). Introduction to Political Psychology (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum

Diğer Kaynaklar

Tajfel, Henri. 1982. "Social Psychology of Intergroup Relations." Annual Review of Psychology 33: 1-39.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

There is no assignment for course.

Sınavlar

There is a mid term and a final exam for course.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Derse Devamlılık

1

5

Toplam

 

45

Finalin Başarıya Oranı

 

45

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

55

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

       

x

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

     

x

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

     

x

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

         

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

         

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

         

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

       

x

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

         

9

AB müktesebatının öğretilmesi

         

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

     

x

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

x

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

3

2

6

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5