SOSYAL VE SİYASAL TARİH

Ders Kodu: 
PA 422
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders batı ve batı dışı dünya tarihine bir giriştir. Sosyal ve siyasi sahneyi ve çağdaş toplumların gelişimini inceler. Toplumlardaki sosyal ve siyasi değişşimlerin arkadasındaki nedenleri araştırır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders çağdaş batı toplumlarının sosyal ve siyasi tarih ana sğreçlerini kapsar. Feodaliteden kapitalizme geçişi içeren Avrupa sosyal ve siyasi tarihinde klasik çalışmalar ve tartışmalar, Fransız devrimi, kırsal tarih ve sanayileşme, milliyetçiliğin kökleri. Ayrıca Afrika, Asya ve Latin Amerika sosyal ve siyasi tarihinin temel alan yazınına da temas eder.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Batı ve batı dışı toplumların tarihsel ve siyasi geçmişi ile ilgili esas bilgiyi açıklayarak tanımlamak

10,12,13

1,2,3

A

Çağdaş toplumların gelişimi farkındalığını açıklayarak tanımlamak

9,10,13

1,2,3

A

Batı toplumlarında sosyal ve siyasi değişimini temelerini açıklamak

10,9,5,13

1,2,3

A

Güncel küresel, ulusal ve yerel siyasi çatışmaların kavrayışını  tarihsel bir perspektif içinde geliştirmek

13,10,9

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş, yönlendirme

 

2

Coğrafi keşifler ve sömürgecilik

 

3

Feodalism ve mutlakiyet   

 

4

Kapitalizmin çıkışı

 

5

Akıl çağı

 

6

Sanayi çağı

 

7

Sınıf ve devrim

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Şehir hayatı

 

10

Milliyetçilik ve ulus devletler

 

11

Cinsiyet

 

12

Emperyalizm ve savaş

 

13

Sömürgeciliğin bitişi  ve üçüncü dünya

 

14

Küreselleşme

 

15

Tekrar

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Hobsbawm, E. The Age of Revolution 1789-1848 (Penguin)

Hobsbawm, E. Age of Extremes (Penguin)

Diğer Kaynaklar

Levack B., et. al. The West: Encounters and Transformations (Pearson)

Anderson, P. Passages from Antiquity to Feudalism

Roebuck, J. The Shaping of Urban Society

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

X

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

X

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

X

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

X

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

X

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

X

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

X

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

X

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

X

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

X

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

X

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

X

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Final

1

8

8

       

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5