Türk Demokrasi Tarihi II

Ders Kodu: 
PA 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı Türk Demokrasisinin temel köklerine giriş yapmak ve siyasi partilerin ve karşılıklı siyasi söylemlerinin arka planının incelemektir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste Türk siyasi hayatı 1980 askeri darbesinden günümüze kadar incelencektir.

Türk Siyasal hayatının demokratikleşmesindeki kilometretaşları incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrencilerin genel siyasi süreci ve özelliklerini anlayacaklardır.

6

1,2,3

A

Öğrenciler siyaseti analiz etme kabiliyeti geliştireceklerdir.

6

1,2,3

A

Öğrenciler temel demokratik konuları bilecek anlayacak ve değerlendireceklerdir.

6,10

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse genel giriş

 

2

1983-1987 seçimleri ve demokrasiye yeniden geçiş süreci

 

3

ANAP Hükümetleri, 1991 seçimleri ve ANAP’ın çöküşü

 

4

1995 Seçimleri ve Refah Partisinin yükselişi

 

5

1990lardaki koalisyon hükümetleri

 

6

28 Şubat Süreci

 

7

1999 seçimleri ve Merkez Sağ Partilerin çöküşü

 

8

VİZE

 

9

AKP: Yeni Muhafazakar Merkez Sağ Parti

 

10

2002 ve 2007 Seçimleri

 

11

2007 referandumu ve Anayasa Değişkliği

 

12

2010 referandumu ve Anayasa Değişkliği

 

13

2011 Seçimleri

 

14

Gezi Parkı Direnişinin Türk Demokrasi Tarihindeki Anlamı

 

15

FİNAL

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Türkiye’de Siyasal Partiler, Tarık Zafer Tunaya Cilt 1,2, İletişim Yayınları

Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi 1908-1960, Mehmet Kabasakal, Tekin Yayınevi

T.C.’de Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Mete Tuçay, Yurt Yayınları

Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Feroz Ahmad, Hil Yayın

Türkiye'nin Demokrasi Tarihi (1950 den Günümüze), Tevfik Çavdar, İmge Kitabevi 
Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, Sina Aşkın, İmaj Yayıncılık
Modern Türkiye’nin Oluşumu, Feroz Ahmad, Doruk Yayınları

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

x

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

x

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

x

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

x

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

x

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

x

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

X

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

X

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

X

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

X

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

x

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

x

 

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

3

2

6

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5