Türk Yönetim Tarihi

Ders Kodu: 
PA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilerden Türk yönetim tarihinin evriminin öğrenmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Türk yönetim tarihi dersi, Türkiye'de idarenin kökenleri olarak İslam, Selçuklu, Roma mirası ve diğer etkenleri ele alarak, Türkiye’nin Osmanlı imparatorluğu dönemindeki idare tarihini analiz etmektedir. Bu dönemin temel idari mekanizmaları üzerine odaklanılacaktır. Toprak sistemi, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, şehirler ve yönetim, mahalle idaresi ve vakıflar, Osmanlı millet sistemi, siyasal ve toplumsal değişme dönemi, Tanzimat süreci, yönetimin modernleşmesi ders kapsamında ele alınacak başlıklar arasındadır. Cumhuriyet devrimlerinin kökenlerinin ve Türkiye’deki devlet geleneğinin özelliklerinin irdelenmesi ders sonlandırılacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Türkiye’deki Devlet geleneğinin öğrenilmesi

1,4,5,10

1,2,3

A,C

Türkiye’nin modernleşme sürecinin anlaşılması

1,4,5,10

1,2,3

A,C

Cumhuriyet devrimlerinin kökenlerinin incelenmesi

1,4,5,10

1,2,3

A,C

Türkiye’deki devlet geleneğinin özelliklerinin irdelenmesi

1,4,5,10

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Siyaset Bilimi Disiplini

 

2

Siyaset Psikolojisi

 

3

Siyaset Sosyolojisi

 

4

Ekonomi Politik

 

5

Siyasal Davranış

 

6

Siyasal Katılma

 

7

Siyasal Etki

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Siyasal Partiler

 

10

Siyasal Partilerin Tarihsel Arkaplanı 

 

11

Siyasal Partilerin Tipolojisi

 

12

Kamuoyu ve Propaganda

 

13

Siyasal Sistemler

 

14

Türk Siyasal Partileri

 

15

Siyaset Bilimi Disiplini

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, Türkiye Ortadoğu Amme İdarei Enstitüsü, Ankara, 1979.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Arasınav ve final sınavı yapılmaktadır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Katım

4

5

Toplam

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 

55

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

45

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

x

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

x

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

x

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

x

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

3

30

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

1

1

1

Final

1

8

8

       

Toplam İş Yükü

 

 

89

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4