Afrika’da Siyaset ve Toplum

Ders Kodu: 
PSIR 456
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ders Afrika’da postkolonyal dönemden itibaren çeşitli ülkelerde gelişen başlıca toplum ve devlet etkileşimini incelemektedir. Bu bağlamda devlet düzeyinde oluşan olayların toplumlara nasıl yansıdığı sorgulanmaktadır. Dersin sonunda Afrika’nın tek bir yapıdan ibaret olmadığı, içinde çeşitli kültürleri ve sosyoekonomik yapıları içerdiğini vurgulanacaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders kolonyalizm postkolonyalizm teorik çatısının incelenmesiyle başlayacak,daha sonraki haftalarda Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yer alan ve bir ya da iki ülkede toplum-devlet etkileşimini içeren önemli bir olayı öğrencilere aktaracaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kolonyalizm postkolonyalizm kavramlarını inceleme  

1,2

1 A
Afrika coğrafyasını tanıma 1, 2, 3 1 A
Afrika’nın bölgelerini öğrenme 3 1 A
Afrika’daki güncel sorunlarla ilgili algıyı uyandırma 1,2 1,2 A,D
Türk ve Çin Dış Politikasında Afrika’nın konumunu belirleme 1,2 1,2,3 A,D
Afrika’daki tarihsel ve güncel sorunların nedenini inceleme 1,2,3 1,3 A,D
Afrika’nın geleceği ile ilgili çıkarımlarda bulunabilme 1,2,3 1,2,3 A,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Kolonyalizm/

Postkolonyalizm

Gilbert, B.M. 1997. Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics. Verso. London

Osterhammel.J. 1997. Colonialism: A Theoretical Framework. Markus Wiener.Princeton

Ferro.M. 1997. Colonization: A Global History. Routledge. London and New York

Young, R.C.J. 2001. Postcolonialism. Blackwell Publishers. Oxford

3 Çağdaş Afrika Afigbo,A.E, Ayandele,B.A, Gavin,R.J,Omer-Cooper,J.D. 1991. The Making of Modern Africa. Longman. Hong Kong

Wilson. H.S. 1994. African Decolonization. Hodder Headline. London

Birmingham. D. 1995. The decolonization of Africa. UCL Press. London

Wesseling, H.L.1996. Divide and Rule: The Partition of Africa: 1880-1954.Praeger.Westport

4 Amistad Film Gösterimi  
5 Arap Baharı Tanoukhi,N. & Mazrui.A. Arab Spring and the Future of Leadership in North Africa. Transition.No.106.2011.pp.148-162

Jones. P. The Arab Spring: Opportunities and Implications. International Journal, Vol.67.No.2. (Spring 2002. pp.447-463

Aras.B & Akarçeşme.S. Turkey and the Arab Spring. International Journal. Vol.67.No.1. Charting the new Turkish Foreign Policy. Winter 2011-2012. pp.39-51

6 Çad Gölü çevresinde Boko Haram Loimeler.R. The Development of a Militant Religious Movement in Nigeria. Africa Spectrum. Vol.47. No.2/3. pp.137-155

Maiangwa.B & Uzodike.U.O & Whetho.A.& Onapajo.H. Baptism by fire: Boko Haram and the Reign of Terror in Nigeria. Africa Today.Vol.59.No.2. Winter 2012. pp.41-57

Falola.T & Heaton.M.M. a History of Nigeria. 2008. Cambridge University Press.New York.

Adesoji.A. Between Maitatsine and Boko Haram: Islamic Fundamentalism and the response of the Nigerian State. Africa Today. Vol.57.No.4.Summer 2011.pp.99-119

7 Ruanda’da ve Burundi’de Soykırım Uvin.P. Reading the Rwandan Genocide. International Studies Review. Vol.3.No.3. Autumn 2001.pp.75-99

Burkhalter.H. The Question of Genocide The Clinton Administration and Rwanda. World Policy Journal.Vol.11.No.4. Winter 1994-1995. pp.44-54

Reyntjens.P. Rwanda Ten Years on: From Genocide to Dictatorship. African Affairs. Vol.103. No.411. April 2004. pp.177-210

Lemarchand.R. 1994.Burundi: Ethnic Conflict and Genocide.Woodrwo Wilson Center Press and Cambridge University Press. New York

8 Ara Sınav  
9 Otel Ruanda Film Gösterimi  
10 Afrika’da Asker Sivil İlişkileri Markaris. J & Waller.M. 1986. Military Marxist Regimes in Africa. Frank Cass. London

Tordoff. W. 1993. Government and Politics in Africa. Macmillan. London

Morgan. E.C. 1997. Democratization in Africa: The Theory and Dynamics of Political Transitions. Praeger. London

Onwumechili.C. 1998. African Democratization and Military Coups. Praeger. London

11 Mali’de ve Nijer’de Tuareg Kisangani. E. The Touareg’s Rebellions in Mali and Niger and the US Global war on terror. International Journal on World Peace. Vol.29. No.1 March 2012. pp.59-97

Baudais.V. & Chauzal.G. Briefing: The 2010 Coup d’état in Niger: a Praetorian Regulation of Politics? African Affairs. Vol.110. No.439. April 2011. pp.295-304

Whitehouse.B. The Force of Action: Legitimizing the Coup in Bamako, Mali. Africa Spectrum. Vol.47.No.2/3. 2012.pp.93-110

Boas.M& Torheim.L. The Internaitonal intervention in Mali: Desert Blues or a new beginning? International Journal. Vol.68. No.3. September 2013. pp.417-423

12 Somali’de Korsanlık Bruton.B. In the Quicksands of Somalia: Where Doing Less Helps More. Foreign Affairs. Vol.88. No.6. November/December 2009. Pp.79-94

Krech.H. The Growing Influence of Al Qaeda on the African Continent. Africa Spectrum. Vol.46. No.2.2011. pp.125-137

Boot.M. Pirates,Then and Now: How Piracy defeated in the Past and Can be Again. Foreign Affairs. Vol.88. No.4. July-August 2009. Pp.94-107

Luling.V. Come Back Somalia? Questioning a collapsed state. Third World Quarterly. Vol.18. No.2. June 1997. pp.287-302

13 Kaptan Philips Film Gösterimi  

 

 

 

 

 

14 Güney Afrika’da Apartheid yılları Worden. N. 1994. The Making of Modern South Africa: Conquest, Segregation and Apartheid. Blackwell. Oxford.

 

Ross.R. 1999. A Concise History of South Africa. Cambridge University Press. London

Mac Kinnon.A. 2003. The Making of South Africa: Culture and Politics. Pearson. New Jersey

 

15 Türk ve Çin Dış Politikası’nda Afrika’nın Konumu Harte.J. Turkey Shocks Africa. World Policy Journal. Vol.29.No.4. Winter 2012/2013. pp.27-38

Akgün,B.& Özkan.M. Turkey’s Opening to Africa. The Journal of Modern African Studies. Vol.48.No.4.December 2010

Alden.C & Alves.A.C. History and Identity in the Construction of China’s Africa Policy. Rewview of African Political Economy. Vol.35. No.115. March 2008. Pp.43-58

Schoemen.M. China and Africa: Whose Challenge and Whose Opportunity? Africa Spectrum.Vol.43. No.3. 2008. Pp.403-413

Kitissou.M. 2007. Africa in China’s Global Strategy. Adonis & Abbey. London

 

Kaynaklar

Rodney, W. How Europe underdeveloped Africa?(1973). Pambazuka Press. 2012

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders Notları için MS Powerpoint sunumları paylaşılacaktır.
Ödevler Ödev olmayacaktır
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Katılım ve Devamsızlık 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.       -    
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin  ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.       -    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.         -  
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         -  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         -  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.         -  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.       -    
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.         -  
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         -  
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         -  
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.            -  
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.         -  
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          -  
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       -    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4     64
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)          5,2
Dersin AKTS Kredisi          5