Balkanlar'da Toplum ve Siyaset

Ders Kodu: 
PSIR 455
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin başlıca amacı, özellikle (1878) Berlin Kongresi’nden günümüze, temelde batı Balkanlar’ın tarihine ve siyasi mevzularına bir giriş yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Milliyetçi hareketlerin ve müteakip tartışmaların çıkışı, II. Dünya Savaşı ardından ortaya çıkan sosyalist hareket ve post-komunizimden demokratik uygulamalara geçiş üzerinde durulmaktadır. Özellikle 1990’larda Yugoslavya’nın ayrılışı, Bosna-Hersek ve Kosova’daki bağımsızlık hareketleri ve bunların günümüzde Avrupa Birliği karşısındaki durumu üzerinde durulmaktadır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Multimedya, 3a. Powerpoint, 3b: film, video 4: Alan Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Araştırma Makalesi, D:Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Balkanlar’ın tarihini tanıyabileceklerdir.  1 1,2,3a,b A,B,(C),D
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Güneydoğu Avrupa devletlerinin yaşamakta olduğu anlaşmazlıkları saptayabilecektir. 1 1,2,3a,b A, (C), D
Balkan liderlerinin, büyük güçlerin önünde ulusal bağımsızlık rotaları için izlemiş oldukları yolları çözümleyebilecektir.  1 1,2,3a,b A,B, (C), D
Balkan milletlerinin, kendi kimliklerini büyük güçlerin haricinde –oysa ki yardımları ile- nasıl inşa ettiğini ayırt edebilecektir. 2 1,2,3a,b A,B, (C), D
Büyük güçlerin müdahale rolü değerlendirilebilecektir.  1 1,2,3,9 A, (C), D
Tecrübesiz Balkan devletlerinin uzun vadeli meşruiyeti, varoluşu ve istikrarı için sunulan reçeteleri değerlendirebilecektir. 1 1,2,3,9,12 A, (C), D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Osmanlı Döneminde Balkanlar: Yayılma, Geri Çekilme, Miras Malcolm, Noel, 

s. 43-69.

3 Rekabet Halindeki İmparatorluklar Arasındaki Balkanlar: Bölgesel ve Ekstra-bölgesel aktörler; Ayastefanos ve Berlin Kongreleri S.A. Giannakos, 

s. 43-66.

4 Sırp Milliyetçiliği; Öncesi ve Günümüzde Njegoš. ‘The Mountain Wreath’, ‘1937 Memorandum’, ‘1986 Memorandum’
5 Devlet ve Uluslar: ‘Yugo’ slavya: Gerekliliği ve Yapaylığı Allcock, John B. 2000. 311-350.
6 “Yağmurdan Önce” Makedonya filmi Directed by Milcho Manchevsk
7 Bosnalı Müslüman Kimliği ve Milliyeti: Yapımı ve İtilaf Friedman, Francine, s. 143-176
8 Vize Sınavı  
9 Totaliteryanizm ve Tekrar Gerilemeden: Sosyalist Yugoslavya’nın Çöküşü Banac, Ivo, pp. 461-466; Ramet, Sabrina, s. 277-305
10 Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek’teki Savaşlar, Dayton Anlaşması Banac, s.466-478
11 Kosova Judah, Tim, pp. 117-139
12 Makedonya ve Arnavutluk Ohri Anlaşması
13 Kosova’nın Bağımsızlığı için Bölgesel Yaptırımlar Ramet, Sabrina, s. 306-336
14 Geleceğe Kısa Bir Bakış:  Balkanlardaki Batı Müdahalesini Değerlendirme Mazower, Mark, ,s. 115-142
15 Geleceğe Kısa Bir Bakış:  Balkanlardaki Batı Müdahalesini Değerlendirme Mazower, Mark, ,s. 115-142
16 Final  

 

Kaynaklar

.
Ders Notu Muhtelif kaynaklar
Diğer Kaynaklar KİTAPLAR

Allcock, John B. 2000. Explaining Yugoslavia. London: Hurst & Co.

Allcock, John B., Marko Milivojević and John J. Horton, eds. 1998. Conflict in the Former Yugoslavia: An Encyclopedia. Denver and London: ABC-CLIO.

Allin, Dana H. 2002. NATO’s Balkan Interventions. Oxford: The International Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper 347.

Anzulovic, Branimir. 1999. Heavenly Serbia: From Myth to Genocide. London: Hurst & Co.

Banac, Ivo. 1984. The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. Ithaca, NY: Cornell University Press.

________. “What Happened in the Balkans (or Rather ex-Yugoslavia)?” in East European Politics and Societies, 23/4, Fall 2009, pp. 461-478.

Bellamy, Alex J. 2003. The Formation of Croatian National Identity: A Centuries-Old Dream?Manchester: Manchester University Press.

Bokan, B. J. 1996. Genocide of the Serbs of Bosnian Krayina 1941-1945. Beograd: Evropsko Slovo.

Campbell, Greg. 2000. The Road to Kosovo: A Balkan Diary. Oxford: Westview Press.

Chandler, David. 1999. Bosnia: Faking Democracy After Dayton. London: Pluto Press.

Conner, Walker. 2002. “A Primer for Analyzing Ethnonational Conflict” in Ethnic Conflict: Religion, Identity and Politics, S.A. Giannakos, ed. 21-42. Athens, OH: Ohio University Press.

Ćović, B., ed. 1993. Roots of Serbian Aggression: Debates, Documents, Cartographic Reviews. Zagreb: Centar za Strane Jezike.

Čubrilović, Vaso. 1997. “The Minority Problem in the New Yugoslavia: Memorandum of 3 November 1944” in Kosovo: In the Heart of the Powder Keg, Robert Elsie, ed., 449-64. Boulder, CO: East European Monographs.

Duijzings, Ger. 2000. Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London: Hurst & Co.

Elsie, Robert, ed. 1997. Kosovo: In the Heart of the Powder Keg. Boulder, CO: East European Monographs and New York: Columbia University Press.

Friedman, Francine. 1996. The Bosnian Muslims: Denial of a Nation. Boulder, CO and Oxford: Westview Press, Inc.

Giannakos, Symeon A., ed. 2002. “Violent Conflict and Patterns of Geopolitical Interaction in Southeastern Europe” in Ethnic Conflict: Religion, Identity, and Politics, Symeon A. Giannakos, ed. 43-66. Athens, OH: Ohio University Press.

Goodwin, Stephen R. 2006. Fractured Land, Healing Nations. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag.

Gordy, Eric D. 1999. The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.

Heywood, Colin. 1996.  “Bosnia Under Ottoman Rule, 1463-1800” in The Muslims of Bosnia-Herzegovina: Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. 2ndedition, 22-53. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Judah, Tim. 2000. The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia. Second Edition. New Haven: Yale University Press.

________. 2008. Kosovo: What Everyone Needs to Know. Oxford: OUP.

Malcolm, Noel. 1994. Bosnia: A Short History. London: Macmillan.

________. 1998. Kosovo: A Short History. London: Macmillan.

Mazower, Mark. 2000. The Balkans: From the End of Byzantium to the Present Day. London: Phoenix Press.

Özdoğan, Günay Göksu, and Kemali Saybaşıl, eds. 1995. Balkans: A Mirror of the New International Order. Marmara University, Istanbul: EREN.

Ramet, Sabrina. 2002. Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević. Fourth edition. Boulder, CO: Westview Press.

Shay, Shaul. 2009 [2007]. Islamic Terror and the Balkans. New Brunswick and London: The International Policy Institute for Counter-Terrorism, and Transaction Publications.

Silber, Laura, and Allen Little. 1996. Yugoslavia: Death of a Nation. New York: BBC and TV Books.

Stavrianos Leften S. 2001 [1963]. The Balkans, 1815-1914. New York: Holt Rhinehart and Winston.

Stoianovich Traian. 1994. Balkan Worlds: The First and Last Europe.  Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Zulfikarpašić, Adil. 1998. The Bosniak. London: Hurst and Co.

 

MAKALELER

Bieber, Florian. 2011. “Building Impossible States? State-Building strategies and EU Membership in the Western Balkans” in Europe-Asian Studies63(10): 1783-1802.

Boose, Lynda E. 2002. “Crossing the River Drina: Bosnian Rape Camps, Turkish Impalement, and Serb Cultural Memory” in Signs: Journal of Women in Culture and Society 28(1):71-96

Boyd, Charles G. 1998. “Making Bosnia Work” in Foreign Affairs 77(3): 43-51.

Erjavec, Karmen, and Zala Volčič. 2007. “The Kosovo Battle: Media’s Recontextualization of the Serbian Nationlistic Discourses” in The Harvard International Journal of Press/Politics 12(3): 67-86.

Gotovska-Popova, Todoritchka. 1993. “Nationalism in Post-Communist Eastern Europe” in East European Quarterly 27(2): 171-186.

Hansen, Lene. 2000. “Past as Preface: Civilizational Politics and the ‘Third’ Balkan War” in Journal of Peace Research 37(3): 345-362.

Kuperman, Alan J. 2008. “The Moral Hazard of Humanitarian Intervention: Lessons from the Balkans” in International Studies Quarterly 52: 49-80.

 

WEBSİTELERİ

Southeast European Politics Online: http://www.seep.ceu.hu/

Balkan Academic News: http://www.seep.ceu.hu/balkans/

Serbianna Online (Pro-Serb nationalist website): http://www.serbianna.com/

Transitions Online: www.tol.cz/

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: http://www.un.org/icty/

Economic Recostruction and Development in Southeastern Europe: http://www.seerecon.org/

Office of the High Representative in Bosnia-Herzegovina: www.ohr.int/

Consortium of Minority Resources: http://lgi.osi.hu/comir/

Council of Europe's Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM):  http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/

The Balkan Human Rights Web Pages: http://www.greekhelsinki.gr/bhr/english/index.html

Institute for War and Peace Reporting: http://www.iwpr.net/

GFAP, 1995. “General Framework Agreement for Peace in Bosnia-Herzegovina” at <http://www.osceBosnia-Herzegovina.org/essentials/pdf/general_framework _agreement_eng.pdf>.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Öğrenciler ders konularına dahil olan düşünürlerden biri üzerine ekip olarak sunum yapacaklardır. Written assignments: (1)Review of film for discovery of Balkan themes surrounding conflict. (2) Essay assignment on John Alcock, ‘The Forging of National Identity’ in Explaining Yugoslavia, pp. 311-350; optional paper exploring in greater depth a theme of Balkan politics or society, as suggested and agreed by the lecturer.

 

Yazılı olarak: (1) 

Sınavlar Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır. 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum 2 20
     
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.       X    
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.          X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.     X      
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.        X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.      X      
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.      X      
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.    X        
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.       X    
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.          X  
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.     X      
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.          X  
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.     X      
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir. X          
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.    X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Sunum 1 5 5
Final 1 23 23
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5