Değişen Bağlamlarda Terörizm

Ders Kodu: 
PSIR 414
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencileri uluslararası terörizm teori ve pratiğine giriş ile tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ders, terörizm kavramını ve iç politikada olduğu gibi uluslararası alanda oynadığı rolün anlaşılmasına odaklanacaktır. Ek olarak, bu ders, etkili terörle mücadele ve terörle mücadele programlarının planlanması ve uygulanmasının pratik yönlerini ele alacaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında siyasi şiddet, çatışma ve terörizmin teorik ve pratik yönlerini bir düzeyde analiz etmek amaçlanmaktadır. Şiddet, Siyasi Şiddet, Terörizm meseleleri ulus-devlet ve etnik meseleler, insan ayrılığı-özerklik-özerklik gibi alt-içtihatlarıyla uluslararası hukuk boyutlarına uygun olarak ortaya çıkacaktır. Daha sonra El Kaide, IRA ve ETA gibi terör örgütleri, ilgili ülkelerle mücadelelerini göz önünde bulundurarak incelenecektir. Son bölümde, Türkiye’deki terörizmle mücadele tarihsel bağlamda derinleştirilecektir.

Dersleri izlemek ve verilen kaynakları okumak, dersin en önemli parçasıdır. Öğrencilerin, tamamlanmış ödevler ile derse zamanında gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin bir veya iki konudan kaynaklar hakkında bir sınıf sunmaları gerekmektedir. Dersin ilk yarısından sonra bir ara sınav olacaktır. Final sınavı, ders tamamlandıktan sonra verilecektir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Terörizmdeki tanım ve güdüler sorununu tartışabilmeyi sağlar 2,7,13 1,2,3,4,5 B,C

Terörün tarihini ve kalıplarını tanımlamayı sağlar.

1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

Uluslararası terörizmin nedenlerini, özelliklerini, eğilimlerini ve tipolojilerini analiz eder.

1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

Öğrenciler İngilizce ve Türkçe olarak düşünme, sözlü iletişim ve yazma becerilerini geliştireceklerdir.

5,7 1,2,3,4,5 B,C

Terörizm ve teröristleri sınıflandırmak için kullanılan başlıca tipolojileri tanımlar.

1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

Terörist örgütler, organize suç ve finans açısından terörizm araç ve yöntemlerini tartışacak.

1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

Terörle dinî köktencilik ve etno-milliyetçilik arasındaki ilişkileri değerlendirecek.

1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

Öğrenciler intihar saldırılarının ardındaki nedenleri araştıracak.

1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

Terörle ilgili medya etkisini açıklayacak.

1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

Öğrenciler terörle mücadele stratejilerini tartışacaklar.

1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1

Siyasal Şiddet, Çatışma ve Terör: Teorik yönler

Richard Devetak and Christopher W. Hughes: The Globalisation of Political Violence, Routledge, 2008, p.76-143.
2

Terörizm Tarihi, Terörizm Nedir? Sınıflandırma ve Kategoriler, Terörizmin Nedenleri, Taktikler, Silahlar ve Hedefler

James M. Lutz and Brenda J. Lutz, Global Terrorism, Routledge, 2008, p.1-48.

Robin M. Frost, Terrorist psychology, motivation and strategy, The Adelphi Papers, 24 Nov 2006.

3

Etnik, Sol-Sağ ve Dini Terörizm

Andrew T H Tan, The Politics of Terrorism, Routledge, 2011, p.25-80.

Jeroen Gunning & Richard Jackson, What's so ‘religious’ about ‘religious terrorism’? Critical Studies on Terrorism Publication Aberystwyth, UK, 16 Dec 2011.

4

Terör Örgüt Modelleri

A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century                       15 August 2007, Chapter 3

Michael Jacobson, Terrorist Financing and the Internet a a Stein Program on Counterterrorism and Intelligence, Studies in Conflict & Terrorism Publication, The Washington Institute for Near East Policy , Washington, DC, 09 Mar 2010.

5 Devlet Terörü  A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century                       15 August 2007, Chapter 3

Michael Jacobson, Terrorist Financing and the Internet a a Stein Program on Counterterrorism and Intelligence, Studies in Conflict & Terrorism Publication, The Washington Institute for Near East Policy , Washington, DC, 09 Mar 2010.

6

Terörle Mücadele I (Doktrin)

Thomas Rid and Thomas Keaney (Edt), Understanding Counterinsurgency Doctrine, operations, and challenges, Routledge, 2010, p.1-59.

James M. Lutz and Brenda J. Lutz, Global Terrorism, Routledge, 2008, p.261-282.

Armin Krishnan, Targeting Individuals: Overcoming the Dilemmas of Secrecy, Contemporary Security Policy Publication, 28 Jun 2013.

7

Terörle Mücadele II (Operasyonlar ve Zorluklar)

 

Thomas Rid and Thomas Keaney (Edt), Understanding Counterinsurgency Doctrine, operations, and challenges, Routledge, 2010, p.73-255.
8 Ara Sınav  
9 A.B.D. ve El-Kaide Bruce Hoffman, Counterterrorism Strategy for the Obama, Terrorism and Political Violence Publication, Washington, D.C., 2010.

Megan Smith & James Igoe Walsh, Do Drone Strikes Degrade Al Qaeda? Evidence From Propaganda Output, Terrorism and Political Violence Publication, Washington, D.C., 2013.

Martin Rudnera, Al Qaeda's Twenty-Year Strategic Plan: The Current Phase of Global Terror, Studies in Conflict & Terrorism Publication, 2013.

10 İngiltere ve IRA Cameron I. Crouch, Managing Terrorism and Insurgency Regeneration, recruitment and attrition, Routledge, 2010, p.84-120.

Mary L. Volcansek, British Experience with Terrorism; From the IRA to Al Qaide, Courts and Terrorism, 2008, p.89-109.

11 İspanya ve ETA Anthony T. Spencer and Stephen M. Croucher, Basque Nationalism and the Spiral of Slience, An Analysis of Public Perceptions of ETA in Spain and France, SAGE Publications, December 16, 2008.

Assia Alexieva, Targeting the Roots and Goals of ETA:  A Counter-Terrorist Strategy to Consider? Journal of IPS, Spring 2006, Vol.5, p.53-65.

12 Diğer Terör Örgütleri
Benedetta Berti, Armed Groups as Political Parties and Their Role in Electoral Politics: The Case of Hizballah, Studies in Conflict & Terrorism Publication, 2011.

Thomas H. Johnson, Taliban adaptations and innovations, Small Wars & Insurgencies, Feb 2013.

Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/rpic20

 

13 Diğer Terör Örgütleri Lise Waldek & Shankara Jayasekara, Boko Haram: the evolution of Islamist extremism in Nigeria Centre for Policing, Intelligence and Counter Terrorism (PICT) , 07 Sep 2011. 

Khuram Iqbal & Sara De Silva, Terrorist lifecycles: a case study of Tehrik-e-Taliban Pakistan a Center for Policing, Intelligence and Counter Terrorism (PICT) , Australia,29 May 2013.

US Deparment of State, Documents, Chapter 6 terror groups.

14 Türkiye’da Ayrılıkçı Terör Yılmaz Ensaroğlu, Turkey’s Kurdish Question  and the Peace Process, Insight Turkey Vol. 15 / No. 2 / 2013, pp. 7-17.
15 Son Sınav  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Temel Kaynak Mikkel Thorup, An Intellectual History of Terror War, violence and the state, Routledge, 2010.

Asaf Siniver (Edt.), International Terrorism Post- 9/11 Comparative dynamics and responses, Routledge, 2010.

Tushar K.Ghosh, Mark A.Prelas, Dabir S.Viswanath Sudarshan K.Loyalka (Edt.), Science and Technology of Terrorism and Counterterrorism University of Missouri Columbia, Markel Dekker, 2002.  

Alexander Yonah (Edit.): Combating Terrorism Strategies of Ten Countries, The University of Michigan Press, (2005).

Cindy Combs: Terrorism in the Twenty – First Century, 2nd Edition, Prentice Hail, (New Jersey, 2000).

Haydar Çakmak: Terörizmin Finansmanı ve Ekonomisi, Barış Platin Kitabevi, (Ankara, 2009).

Rohan Gunaratna: The Changing face of Terrorism, Marshall Cavendish Academic, (Singapore, 2005)

Ingmar Karlsson: Din, Terör ve Hoşgörü, Homer Kitabevi, Çev. T.Kayaoğlu, (İstanbul, 2005).

David E. Long: Anatomy of Terrorism, The Free Press, (New York, 1990).

Ümit Özdağ: Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi? Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor?, Kripto Yayınları, (Ankara, 2010).

Richard Perle, David Frum: Şeytana Son, Terörde Savaş Nasıl Kazanılır? (İst., 2004).

Alex P. Schmid, Albert J. Jongman: Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, North-Holland Publishing Company, (Amsterdam, 1998).

Paul Wilkinson: Strategic Implications of Terrorism, in Terrorism and Political Violence, M.L.Sondhi (ed.), Indian Council of Social Science Research, Har-an and Publications, (India, 2000). 

Fatma Taşdemir, Uluslar arası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, Uluslar arası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara: Nisan 2006.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 % 30
Derse Katılım ve Ödev 1 % 10
Sunum 3 % 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   % 40
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı   % 60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.           X  
2 Ulusal kamuoyu oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.        X    
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.     X      
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.  X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.  x          
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.    X        
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.      X      
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.   X        
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X      
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.     X      
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.  x          
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. x          
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.     x      
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.     x      
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir. X          
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.  X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 5 5
Derse Katılım 1 3 3
Ödev 3 1 3
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü     109
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,36
Dersin AKTS Kredisi     5