Devletler Genel Hukuku I

Ders Kodu: 
LAW 213
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere devletler hukukunun teori, tarihi ve kaynakları; ve "devletler hükümetler ve diğer birimler", "yargı yetkisi ve muafiyet", "anlaşma kavram ve süreci", "toprak kazanımı ve hukuki sonuçları", "deniz ve hava hukuku" ve "insan hakları, çevre ve ekonomik düzen" gibi konularda başlangıç düzeyinde temel bilgileri vermek.
Dersin İçeriği: 

Devletler hukukunun anlam ve işlevi konusunda tarihsel ve işlevsel çerçevelerde  başlangıç açıklamalardan haraketle  "devletler hukukunda kişilik ve temel birimler, anlaşma kavram ve süreçleri, hukuki sonuıçlarıyla birlikte bölge kazanımı, deniz ve hava hukukunun temel kavramları ve konularına ek olarak insan hakları, çevre hukuku ve ekonomik düzenin hukuki analizi ve bunlarlka bağlantılı konular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenciler devletler hukuki ile bağlantılı tanımlamalar ve kavramları ifade edecekler ve teori ile  tarihsel gelişim arasında mantıki bağlantı kuracak.

1,5

1,2,3

A

Öğrenciler devletler hukuku ile ulusal hukuk düzenleri arasında farklılıkları olduğu kadar bağlantıları da görecek ve "devlet sorumluluğu" konusunu anlayacak.

1,4

1,2,3

A

Öğrenciler devletler hukukunun kapsamlı çerçevesinde uluslararası örgütler, şirketlerin ve çeşitli gurupların anlam ve pozisyonlarını tanımlayacak.

2,3,8

1,2,3

A

Öğrenciler hukuki yetki ve muafiyet ile ilgili kavram ve konuları açıklayacak ve uluslararası anlaşma konusuyla bağlantılı  kavram ve süreçler, toprak kazanımı, hükümranlığın el değiştirmesi  ve hukuki sonuçları, konularında  eleştirel anlayış kazanacak.

3,5,6

1,2,3

A

Öğrenciler deniz ve hava hukuku,  ekonomik ve çevresel düzen ve devlet sorumluluğu ile ilgili konular üzerinde bilgisini sergileyecek.

2,3,7

1,2,3

A

Öğrenciler "anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü,"  "uluslararası harp", "kurtuluş savaşları" ve "kendi kaderini  tayin etme konularında temel  bilgiyi gösterecek.

4,5,7

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Uluslararası hukukunun tanımı ve karakteristikleri

P.Malanczuk.

 pp 1-9

2

Tarihçe ve Teori

P. Malanczuk,

 pp  10-34

3

Uluslararası Hukukun kaynakları

P. Malanczuk,

pp.  32-62

4

Uluslararası hukuk ve ulusal hukuk

P.Malanczuk,

 pp. 63-74

 

5

Devletler ve hükümetler

P.Malanczuk ,

 pp. 75-90

6

Uluslararası kuruluşlar, şirketler, bireyler, guruplar

P.Malanczuk,

 pp. 92-108

7

ARA SINAV

 

8

Yetki (yargı yetkisi)

P.Malanczuk,

pp.  109-117

9

Yargı  muafiyeti

P.Malanczuk,

pp.  118-129

10

Anlaşmalar

P.Malanczuk,

pp.  130-146

11

Bölge (toprak) kazanımı

P.Malanczuk,

pp.  147-160

12

Toprağın el değiştirmesi durumunda hükümranlık değişiminin hukuki sonuçları

 

P.Malanczuk,

pp.  161-172

13

Deniz hukuku

 

P.Malanczuk,

pp.  173-197

14

Hava sahası ve feza

P.Malanczuk,

pp.  198-208

15

Hava sahası ve feza

P.Malanczuk,

pp.  198-208

 

Kaynaklar

Ders Notu

Peter Malanczuk, Akerhurst's Modern Introduction to International Law, 8th reviseed edition, New York; Routledge,2008

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 2 ara sınav

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Değerlendirme I

1

 

Değerlendirme II

 

 

Katılım

 

 

Total

 2

100

Projenin  Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

       

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

       

X

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

     

X

 

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

 

X

     

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

     

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

   

X

   

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

     

X

 

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

       

X

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

       

X

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

   

X

   

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

       

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

 

X

     

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

       

X

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

x

       

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

   

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

1. Değerlendirme

1

10

10

2. Değerlendirme

1

10

10

Araştırma Projesi

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5