Osmanlı Modernleşmesi

Ders Kodu: 
PSIR 243
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilerin geç dönem Osmanlı siyasetini, ekonomisini, toplumunu ve kurumlarını anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, Osmanlı Devleti'ne sosyal, politik, ideolojik, kurumsal ve ekonomik yönlerinin sistematik bir analizi ile genel bir bakış sunmaktadır. Ele alınacak konular arasında modern ordu ve bürokrasinin kurulması; Tanzimat Dönemi için alternatif paradigmalar, Genç Türk Devrimi ve fikirleri, ulusal ekonominin-ulusal burjuvazinin yükselişi, siyaset, toplum, savaş ve ekonominin dünya savaşındaki ilişkileri, Osmanlı-Türk modernleşmesinde merkez-çevre ilişkilerinin rolü yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyaset Biliminin temel kavramları tanımlar ve aralarında bağlantı kurar 1,3,4,14 1,2,3 A,C
Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre yorumlar 1,2,7,14 1,2,3 A,C
Temel ideolojik veya siyasal yaklaşımları ayırt eder 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Siyasal gelişmeleri sınıflandırır 1,2,14 1,2,3 A,C
Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri ilişkilendirir 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Siyasal önderlerin günlük konuşmalarını sorgular 1,2,3,7,14 1,2,3 A,C
Türkiye ve başka yerlerdeki belirli gelişmelerin ardındaki nedenleri kavramaya, açıklamaya ve aralarında bağlantı kurmaya başlar 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir 1,2,3,7,14 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction  
2  

Niyazi Berkes (1908-1998) 

The Development of Secularism in Turkey: A Brief Introduction

 

 

Berkes (introduction by Feroz Ahmad), xv-xxxii.

Berkes, 3-19

 

3  

The Sources of Turkish Civilization - The Decline of the Ottoman Empire

 

Lewis, 1-40.

Makale:Oktay, 93-105. (Bizans Siyasi İdeolojisinden Osmanlı Siyasi İdeolojisine)

 

4  

 

Silhouette of a Renaissance

            

Berkes, 23-50.

Makale:Oktay, 1-13. (Osmanlı Siyasi Düşüncesi’nde Çark-ı Felek Anlayışı)

 

5  

 

Reaction against Innovation – New order and its Fall

            

Berkes, 51-88.

Makale:Ortaylı in Bora and Gültekingil, 37-41. (Osmanlı’da 18 Yüzyıl Düşünce Dünyasına Dair Notlar)

 

6 Foundations of a Secular State

            

Berkes, 89-136.

Makale:Mardin in Bora and Gültekingil, 42-53. (Yeni Osmanlı Düşüncesi)

 

7 Midterm (From the Introduction until the end of the Foundations of a Secular State)  
8  

Tanzimat: The Economic and Political Impact            

Berkes, 137-154.

Makale:Çetinsaya in Mardin and Gültekingil, 60-65 (Mithat Paşa)

 

9  

The Secularism of Tanzimat

Berkes, 155-200.

Makale: Parla in Bora and Gültekingil, 223-233. (Tanzimat Edebiyatı’nda Siyasi Fikirler)

 

10  

 

The Constitutional Movement and the Constitution of 1876

            

 

Berkes, 201-252.

Makale:Oktay, 15-28. (Hum Zamiri’nin Serencamı)

 

11  

The Reaction and Abdulhamid II

Berkes, 253-324.

Makale:Koloğlu in Bora and Gültekingil, 273-276. (II. Abdülhamit’in Siyasi Düşüncesi)

 

12  

The Meşrutiyet

 

Berkes, 325-346.

Makale:Reyhan in Bora and Gültekingil, 146-151. (Prens Sabahaddin)

 

13 Three Proposed Roads to Reconstruction and the Secularism of Meşrutiyet Berkes, 347-366.

Berkes, 411-430.

Makale:Yusuf Akçura - Üç Tarz-I Siyaset

 

 

 

Kaynaklar

  • Niyazi Berkes. (1998) The Development of Secularism in Turkey, London: Hurst.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kaynaklar kütüphanenin rezerv bölümünde bulunmaktadır
Ödevler  
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   70
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı    
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.           X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.          X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.       X    
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.      X      
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.      X      
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.        X    
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.          X  
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.       X    
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.       X    
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.        X    
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.            
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.       X    
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.       X    
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.        X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 8
Ödev 2 10 5
Final 1 20 15
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5