Sosyolojiye Giriş

Ders Kodu: 
SOC 101
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyolojinin temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, sosyolojinin genel bir çerçevesi verildikten sonra, farklı yazarların görüşleri ekseninde sosyolojik düşünceler incelenmekte ve yakın tarihte, Amerika, Almanya ve Fransa’da geliştirilen sosyolojik teorilere yer verilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sosyolojinin tanımlarını ve ilk sosyolojik kuramları açıklar.

7,8

1,2,3

A

2) Sosyolojinin temel metodolojik yaklaşımlarını inceler.

1,9,10

1,2,3

A

3) Sosyal konuları teorik ve karşılaştırmalı bir çerçevede açıklar.

1,7,8

1,2,3

A

4) Farklı sosyolojik kavramları inceler.

1,2,3,6,7,9,10

1,2,3

A

5) Farklı sosyolojik teoriler inceler.

1,2,8,9,10

1,2,3

A

6) Sosyolojik bir perspektifle sosyal yaşamı analiz eder

3,6,7,10

1,2,3

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ : SOSYOLOJİNİN TANIMLARI

 

2

SOSYOLOJİ BİLİMİNİN İLK DÜŞÜNÜRLERİ : AUGUSTE COMTE

 

3

FRANSIZ SOSYOLOJİSİ VE EMILE DURKHEIM I

 

4

EMILE DURKHEIM II

 

5

KARL MARX VE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI

 

6

 MAX WEBER VE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI

 

7

ARA SINAV

 

8

GEORG SIMMEL VE SOSYOLOJİSİ

 

9

TOPLUMSAL GELİŞİM

 

10

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE KÜRESELLEŞME

 

11

SOSYOLOJİDE METODOLOJİK YAKLAŞIM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

 

12

SOSYOLOJİK TEORİLERİN GELİŞİMİ

 

13

GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİ TEORİLERİ

 

14      

SOSYOLOJİK KAVRAMLAR

 

15       

SOSYOLOJİ VE SOSYAL YAŞAM

 

16      

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

Ders Notu

MOLENAT, Xavier, La sociologie, Histoire, Idées, Courants, Paris, Ed. Sciences Humaines, 2009.

MONTOUSSE, Marc, 100 fiches pour comprendre la sociologie, Paris, Bréal, 2009.
 

Diğer Kaynaklar

ANSART, Pierre, Les sociologies contemporaines, Paris, Points, Seuil, 1990.

ARON, Raymond, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1976.

BERAUT, Céline et COULMONT, Baptiste, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, Licence, PUF, 2008.

BERTHELOT, Jean-Michel, La construction de la sociologie, Paris, “Que sais-je?”, PUF, 2005.

BLOESS, Françoise, ETIENNE, Jean, ROUX, Jean-Paul et ROUX, Jean-Pierre, Dictionnaire de sociologie, Paris, Hatier, 2004.

BOURDIEU, Pierre, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 2002.

DURAND, Jean-Pierre et Weil Robert, Sociologie contemporaine, Paris, Ed. Vigot, 2006.

DURKHEIM, Emile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Quadrige Grands Textes, PUF, 2007.

GIDDENS, Anthony, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 2000.

NISBET, Robert, La tradition sociologique, Paris, PUF, 2005.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

1

20

Ödev

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine hâkim, sosyolojik araştırmalar yapabilecek gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmek,

 

 

 

 X

 

2

Sadece sosyoloji alanında değil farklı fakülte ve bölümlerden alınan dersler aracılığıyla disiplinlerarası bir bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek,

 

 

 

X

 

3

Türkiye toplumunun başlıca konularına ve meselelerine hâkim bireyler yetiştirmek,

 

 

 

 

 X

4

Sosyolojinin temel temalarından “örgüt ve kurum sosyolojisi” konusuna hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

 

X

 

5

Sosyolojinin temel temalarından “siyaset sosyolojisi ve toplumsal değişim” konularına hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

 

 

6

Sosyolojinin ana temalarından “toplumsal eşitsizlikler/tabakalaşma” konusuna hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

 

 

X

7

Sosyolojinin ana temalarından “kültür ve toplum” konularına hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

 

 

X

8

Sosyal bilimler kuramlarına ve sosyal bilimler tarihine hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

 

 

 X

9

Sözlü ve yazılı şekilde kendini ifade edebilme becerisine sahip, akademik yazının ana gerekliliklerini bilen bireyler yetiştirmek,

 

 

 

 

 X

10

Uluslararası kuruluşlarda görev alarak, dünyanın farklı coğrafyalarında proje geliştirebilecek düzeyde donanımlı bireyler yetiştirmek.

 

 

 X 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

8

     8

Kısa Sınav

1

4

     4

Ödev

0

0

0

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

   120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5