Uluslararası Kuruluşlar

Ders Kodu: 
PSIR 331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, uluslararası örgütlerin temel özellikleri, kuruluş amaçları ve faaliyetleri tanıtılarak, bu örgütlerin uluslararası ilişkileri ve dünya siyasetini nasıl etkilediğinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, hükümetlerarası kuruluşların gelişimi ve işleyişi, BM sistemi, uluslararası barışın ve güvenliği sağlanması, insan haklarının korunması, anlaşmazlıkların çözümü gibi konularda uluslararası örgütlerin rolü, uluslararası örgütlerin uluslararası hukuğun gelişmesindeki rolü ve bölgesel örgütler konuları esas alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3. Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Uluslararası Örgütlerin tarihi arka planını ve gelişimini betimleyebilmek

2

1,2, 3

A

Uluslararası Örgütlerin çeşitliliğini ve farklı özelliklerini saptayabilmek

2,3

1,2,3,

A, B

Uluslararası Örgütlerin incelenmesinde kullanılan çeşitli teorileri ilişkilendirebilmek

1

1,2,3

A

Birleşmiş Milletlerin yapısını, basilica organlarının ve uzmanlık kuruluşlarının faaliyetlerini betimleyebilmek

 

1,2,3

A

Uluslararası kuruluşların, kural ve yapıların uluslararası etkileşimdeki rollerini sorgulayabilmek

2,3

1,2,3,

A,B

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: Uluslararası Örgütlerin düşünsel arka planı-19.yy’daki gelişmeler

Kant, Immanuel, Perpetual Peace, A Philosophical Essay, London: George Allen & Unwin Ltd, 1917(3th ed)

2

20.YY başında çok taraflı girişimler/Uluslararası Örgütlerin genel özellikleri /Milletler Cemiyeti

Thompson, Alexander, and Duncan Snidal. International Organizations. Report at the University of Chicago, Chicago: Chicago University Press, 1999

3

20.YY ilk yarısında Uluslararası Örgütler: (WHO, ITU, ILO, IBRD, IMF, UNRRA, FAO)

 

4

Birleşmiş Milletler 1: Antlaşma metni ve BM’nin yapısı

BM Antlaşması

5

Birleşmiş Milletler 2: BM Sistemi

 

6

Birleşmiş Milletler 3: BM Uzmanlık Kuruluşları

 

7

ARA SINAV

 

8

Birleşmiş Milletler 4: Uluslararası Barış ve Güvenlik

 

9

Birleşmiş Milletler 5: Silahsızlanma

 

10

Birleşmiş Milletler 6: BM’nin Ekonomik kalkınma konusundaki faaliyetleri

 

11

Birleşmiş Milletler 7: BM’nin sosyal kalkınma konusundaki faaliyetleri

 

12

Birleşmiş Milletler 8: BM ve İnsan Hakları

 

13

Bölgesel Örgütler 1: Tanım ve özellikler / Avrupa’daki bölgesel örgütler (NATO, OSCE, EU)

 

14

Bölgesel Örgütler 2: Amerika kıtasındaki ve Asya kıtasındaki bölgesel örgütler (OAS, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC, SCO)

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Dept. of Public Information.; News and Media Division, 2004, Basic facts about the United Nations, New York, United Nations,.

Hans von Mangoldt,Volker Rittberger (ed), 1997, The United Nations system and its predecessors, Oxford, Oxford University Press. 

A. LeRoy Bennett, James K. Oliver, 2002, International organizations : principles and issues, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

   

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

     

X

 

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

       

X

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

   

X

   

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

 

X

     

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

   

X

   

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

   

X

   

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

     

X

 

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

       

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

   

X

   

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

X

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

 

X

 

 

 

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

 

 

 

X

 

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

     

Ödev

1

5

5

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5