Seul GEM’de Türkiye’yi Prof. Dr. Esra Karadeniz Temsil Etti

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi olarak bilinen Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) Projesi’ni yürüten ülkeler Güney Koren’nin Başkenti Seul’de, 28-31 Ocak tarihleri arasında toplandı. Toplantıda, Türkiye’yi Yeditepe Üniversitesi’nden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Karadeniz temsil etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2017/18 Küresel Girişimcilik Monitörü, Küresel Raporu ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Esra Karadeniz, bu rapora göre özellikle az gelişmiş ülkelerde iş yaratma beklentilerinin seviyesinde endişe verici bir düşüş gözlendiğini belirterek şu verileri aktardı:

“2016 ve 2017 yılı ile karşılaştırıldığında, iki önemli değişiklik gözlenmiştir: Önümüzdeki beş yıl içinde herhangi bir iş yaratmayı beklemeyen girişimcilerin sayısı 2016’da yüzde 43 iken 2017’de bu oran yüzde 64’e yükselmiş. İkinci en önemli bulgu ise önümüzdeki beş yıl içinde altı veya daha fazla iş yaratmayı bekleyenlerin sayısı 2016’da yüzde 19 iken 2017’de bu oran yüzde 11’e düşmüştür.”

 

Girişimciler İstihdam Yaratmıyor

Raporun daha fazla girişimcinin kendi başına çalışmayı tercih ettiğini gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Karadeniz, girişimcilerin bu tercihlerindeki en önemli nedenlerin, teknolojinin yardımı ile birçok işi insan unsuru olmadan yapabilmeleri ve yine teknolojinin yardımı ile elde ettikleri network sayesinde, insanları istihdam etmeden bilgi ve deneyimlerinden yararlanılabilmeleri olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Karadeniz, “Umudumuz girişimcilik ama girişimciler de teknolojiden yardım aldıkları için istihdam yaratmayı planlamıyorlar. Çünkü insandan elde ettikleri verimin önemli bir kısmını teknolojiden elde ediyorlar” dedi. Ayrıca ekonomik ve politik istikrarsızlık, girişimcilerin büyüme beklentilerini düşürmektedir.

İstihdamın arttırılması için girişimciliğin arttırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Esra Karadeniz, “Girişimcilik, iş yaratma gücü, ekonomik büyüme ve dünyadaki istikrar için gereklidir. Bu nedenle politika yapıcıları ve özel paydaşlar, dikkatlerini, girişimcilerin çabalarını destekleyen ekosistemi güçlendirecek politikalara ve uygulamalara odaklanmalıdırlar” diye konuştu.

 

Türkiye Girişimcileri Destekliyor

Türkiye’de kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinin en önemli örneklerinden GEM Projesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) öncülüğünde,  Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) katkıları ve Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteğiyle yürütülüyor. Girişimcilik eko siteminin geliştirilmesi için, devlet yönetimi, yerel yönetimler, akademik çevreler ve özel sektör için önemli bir referans kaynağı olan projenin, ülkenin girişimcilik politikasında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Esra Karadeniz, Seul’de yaptığı konuşmada, GEM projesi kapsamında Türkiye’deki gelişmeleri anlattı. Konuşmasında son 10 yıl içinde Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin hızlı bir gelişme kaydettiğini aktaran Karadeniz, şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalara göre, ilk girişimcilik alt yapı koşulu olan, girişimcileri destekleyen finans kaynaklarının varlığı, çeşitliliği ve ulaşılabilirliği açısından 2006 yılında, projeye katılan 23 ülke arasında sonuncu sırada yer alan Türkiye, 2016 yılının sonunda 7’inci sıraya yükseldi. Yine araştırmaya göre, ikinci girişimcilik alt yapı koşulu olan hükümet desteği açısından da Türkiye, gerek hükümet gerekse yerel yönetimler seviyesinde önemli bir ilerleme kaydetti.”

Raporlara gemconsortium.org  adresinden ulaşılabilir. • GEM 2017/2018 Global Report • The Influence of GEM on Policy