Akademik

Yeditepe İktisat bölümü lisans programı temel iktisat eğitiminin yanı sıra öğrencinin kendini dilediği alanda yetiştirmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bölümümüzde lisans programınının yanında Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Yeditepe İktisat akademik programı öğrencilerine hem İktisat biliminin güncel araştırma yöntemi olan kantitatif teknikleri hem de bir sosyal bilim olarak İktisatın tarihini, gelişimini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Öte yandan bölüm öğretim üyelerimiz aynı zamanda araştırma faaliyetlerine de önem vermektedir. Yüksek yayın sıklığı ve kalitesi Yeditepe İktisat'ı akademik çevrede saygın bir bölüm haline getirmiştir.