Akademik

Yeditepe Ekonomi bölümü lisans programı temel ekonomi eğitiminin yanı sıra öğrencinin kendini dilediği alanda yetiştirmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bölümümüzde lisans programınının yanında Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Yeditepe Ekonomi akademik programı öğrencilerine hem Ekonomi biliminin güncel araştırma yöntemi olan kantitatif teknikleri hem de bir sosyal bilim olarak İktisatın tarihini, gelişimini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Öte yandan bölüm öğretim üyelerimiz aynı zamanda araştırma faaliyetlerine de önem vermektedir. Yüksek yayın sıklığı ve kalitesi Yeditepe Ekonomi'yi akademik çevrede saygın bir bölüm haline getirmiştir.