Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
BBA 101 İşletmeye Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 102 Yönetimin Temelleri Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
LAW 192 İş Hukuku Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
- Serbest Seçmeli 1 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 261 Pazarlama Yönetimi Zorunlu
BBA 201 Örgüt Teorisi ve Tasarımı Zorunlu
BBA 244 Muhasebeye Giriş Zorunlu
BBA 206 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
- Serbest Seçmeli 2 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 3 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 202 Örgütsel Davranış Zorunlu
BBA 364 Stratejik Pazarlama Zorunlu
BBA 204 Girişimcilik İlkeleri Zorunlu
BBA 245 Finansal Muhasebe Zorunlu
BBA 210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
BBA 401 Uluslararası İşletme Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 2 Alan Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 1 Alan Seçmeli
BBA 243 Finansal Yönetim
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 384 Yönetim Bilgi Sistemleri Zorunlu
BBA 343 İşletme Finansman Zorunlu
BBA 345 Maliyet Muhasebesi Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 3 Alan Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 4 Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu
BBA 341 Yönetim Muhasebesi Zorunlu
BBA 363 Marka Yönetimi Zorunlu
- Serbest Seçmeli 4 Serbest Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 5 Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 491 Staj Zorunlu
BBA 402 Stratejik Yönetim Zorunlu
- Serbest Seçmeli 6 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 5 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 416 Kalite Yönetim Sistemleri Alan Seçmeli
BBA 346 Uluslararası Finans Alan Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Alan Seçmeli
BBA 418 EFQM Alan Seçmeli
BBA 382 Üretim ve Operasyon Yönetimi Alan Seçmeli
BBA 450 Uluslararası Muhasebe Alan Seçmeli
BBA 303 Liderlik Alan Seçmeli
BBA 349 Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi Alan Seçmeli
BBA 462 Satış Yönetimi Alan Seçmeli
BBA 203 Çok Kültürlü İş İletişimi Alan Seçmeli
BBA 361 Pazarlama Araştırmaları Alan Seçmeli
BBA 404 Finansal Tablolar Analizi Alan Seçmeli
BBA 481 Proje Yönetimi Alan Seçmeli
BBA 365 Dijital Pazarlama Alan Seçmeli
BBA 389 Dijital Dönüşüm Alan Seçmeli
BBA 486 Yenilik Yönetimi Alan Seçmeli
BBA 344 Denetim Alan Seçmeli
BBA 414 Toplam Kalite Yönetimi Alan Seçmeli
BBA 362 Tüketici Davranışları Alan Seçmeli