Ders Kodu: 
BBA 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim bir İşletme Programında alınması gereken en son derslerden biridir ve daha önce alınmış olan tüm İşletme derslerinden elde edilmiş olan bilgilerin entegrasyonunu öngörür. Bu dersin amacı, öğrencileri işletmelerin sorunlarını çözümlemek için gerekli olan bilgi, yetenek ve becerilerle donatmaktır. Ders öğrencilere işletme politikaları ve stratejik yönetimin kavram, teknik ve metodolojisini öğrenme ve örnek olay incelemesi ve simülasyon uygulaması yardımıyla elde ettikleri bu kazanımlarını işletmelerin karmaşık sorunlarını çözümlemede kullanmak için gerekli fırsatları sunmak üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Stratejik yönetimin temel konuları, stratejik karar verme, dış çevre ve endüstri analizi, iç çevre analizi, durum analizi ve iş stratejisi, kurumsal ve fonksiyonel stratejiler, stratejilerin uygulanması, personelin yönetilmesi, değerlendirme ve kontrol gibi konuların incelenmesi ve iş stratejisi simulasyonunun uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.   Öğrencilerin bir işletmenin/kurumun sorunlarının

      giderilmesi, uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlaması ve

      daha kalıcı başarılar elde etmesi için gerekli stratejik

      kararları alma ve uygulama yeteneklerini geliştirmek.

2, 17

1, 2, 3

A, B, C

2   Öğrencilerin çeşitli endüstrilerde, rekabet ortamlarında

     ve küresel bir çevrede gerekli stratejik analizler

     yapabilme yetenek ve becerilerini geliştirmek. 

2, 18

1, 2, 3

A, B, C

3.  Öğrencilere, simülasyon ve örnek olay analizleri

     yardımıyla uygulamalı olarak strateji geliştirmede,

     stratejik alternatifleri değerlendirmede ve stratejik

     kararlar vermede deneyim kazandırmak.                              

2, 18

1, 2, 3

A, B, C

4.  Öğrencilere, strateji geliştirme ve uygulamaya ilişkin

     yönetim görevlerini yakından tanıma ve şirketin strateji

     uygulama ekibinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve

     yetenekleri geliştirme fırsatı sunma. 

2, 17

1, 2, 3

A, B, C

5.  Öğrencilere, bir işletme programının temel derslerinde

     kazanılan bilgilerin nasıl bütünleştirilmesi gerektiğini, iş

     dünyasında bilmecenin çözümü için parçaların birbirlerini

     nasıl tamamlayabileceğini ve kazanabilmek için

     işletmelerde stratejik uyumun neden gerekli olduğunu

     göstermek.  

19

1, 2, 3

A, B, C

6.  Öğrencilere, şirketlerin/kurumların yönetiminde etik

     kuralların, kurumsal değerlerin ve toplumsal

     sorumlulukların neden çok önemli oldukları konusunda

     gerekli hassasiyeti kazandırmak.          

11, 14

1, 2, 3

A, B, C

7.  Öğrencilere işletmelerde risk alma, risk analizleri yapma

     ve etkin sonuçlar almaya yönelik etkili kararlar verebilme

     yetenek ve beceriler kazandırmak.       

2, 18

1, 2, 3

A, B, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ:  İşletme politika ve Stratejisinin  tanımı?

Chapter 1

2

Uzun vadeli stratejik planların hazırlanması: Vizyon, misyon, amaçlar ve stratejiler

Chapter 2

3

Temel Kavramlar ve Analiz Araçları:  Şirketin dış çevresinin değerlendirilmesi (Fırsatlar ve Tehditler)  

Grupların oluşturulması

Chapter 3

4

Şirketin iç çevresinin değerlendirilmes:  Şirketin kaynakları, maliyet durumu ve rekabet

GLO-BUS Simülasyonunun açıklanması

Örnek olayların dağıtılması

Chapter 4

5

Stratejinin formüle edilmesi:   İşletme rekabetinde beş jenerik strateji

İlk set kararların girilmesi

Chapter 5

6

Diğer önemli stratejik alternatifler

İkinci set kararların girilmesi

Chapter 6

7

ARA SINAV

 

GLO-BUS Simülasyona ilişkin sorunların tartışılması

 

Üçüncü set kararların girilmesi

Öğrenci sunumları

8

Uluslar arası pazarlarda rekabet stratejileri

Dördüncü set kararların girilmesi

Chapter 7

9

Kurum stratejileri:  Endüstrilerin farklılaştırılması, kurumsal stratejiler, etik ve toplumsal sorumluluk

Beşinci set kararların girilmesi

Chapter 8

Chapter 9

10

Stratejilerin uygulanması – Rekabet üstünlüğünün bir başka yolu

İlk örnek olay sunumu

Altıncı set kararların girilmesi

Chapter 10

 

Öğrenci örnek olay sunumu

11

İkinci örnek olay sunumu

Üçüncü örnek olay sunumu

Yedinci set kararların girilmesi

Öğrencilerin örnek olay sunumları

12

Simülasyon Yıllık Genel Kurul Raporlarının sunumu

Sekizinci set kararların girilmesi

Öğrencilerin Genel Kurul Raporlarının sunumları

13

Dördüncü örnek olay sunumu

Beşinci örnek olay sunumu

Öğrenci örnek olay sunumları

14

Altıncı örnek olay sunumu

Yedinci örnek olay sunumu

Dokuzuncu set kararların girilmesi

Simülasyonun dönem-sonu değerlendirme raporlarının sunumu ve tartışılması

 

Öğrencilerin örnek olay sunumları

 

Öğrenci sunumları ve tartışma

15

Tekrar

 

16

Final

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

John E. Gamble, Arthur A. Thompson, Jr., and Margaret A. Peteraf,   Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage, 3rd Edition, 2013.

Ek okumalar dönem boyunca öğrencilere verilecektir.  

Diğer Kaynaklar

GLO-BUS Simülasyon ve Örnek Olaylar

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders kitabı, Ek Okumalar, Glo-BUS Simülasyon ve Örnek Olaylar

Ödevler

Simülasyon Şirketlerinin Yönetimi ve Örnek Olay Analizleri

Sınavlar

Ara Sınavı ve Dönem Sonu Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Simülasyon

1

25

Örnek Olay Analizi

1

25

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi, disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

x

 

 

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

 

x

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

x

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

x

 

 

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

x

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

x

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

x

 

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

x

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

 

x

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

x

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

x

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

x

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

10

10

Simülasyon

1

10

10

Örnek Olay

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

168

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7