Ders Kodu: 
BBA 244
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere temel muhasebe altyapısını göstermektir. Derslerde, muhasebenin bir karar verme aracı olarak vurgulanması amaçlanmaktadır. Dönem boyunca, temel finansal tablolar, temel muhasebe kavramlar ve ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi gösterilmektedir.
Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı; muhasebe denklemi, kurum işlemlerinin kaydı ve defter hesapları; düzenleyici girişler; genel geçici mizan ve finansal tabloların hazırlanması; dönem sonu hesapların kapatılması; ticari aktiviteler; stok maliyetlemesi; amortisman yöntemleri.  Şirket yapısında muhasebe departmanın önemi. Aktif, Pasiflerin, Gelir ve hakkında bilgiler verme. Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Muhasebe kavramını açıklar. Muhasebe türlerini açıklamak. Muhasebe işlemlerinin işletmeler ve kişiler için önemini anlatmak. 1,3 1,2,3 1,2,3
2)  Aktif, pasif hesapların, bilanço, ve gelir tablosunun işlevlerini anlatmak. 1,16 1,2,3 1,2,3
3)  Muhasebe sisteminin temel dinamiklerini anlatmak. İşletme sürecinde muhasebenin rolünü anlatmak. 18 1,2,3 1,2,3
4)  İşletmenin kuruluşunda ve sonunda gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek. 4 1,2,3 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Muhasebe Eşitliği BASIC CALCULUS
2 Muhasebe Kavramı ve Prensipleri //
3 Muhasebe Döngüsü //
4 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Muhasebe //
5 Nakit İşlemler,  ve  Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi //
6 Stokların Muhasebeleştirilmesi //
7 Gelecek Dönemlere ait Giderlerin Muhasebe Kayıtları //
8 Ara Sınav  
9 Satışlar, Satış İadeleri, Satış İskontoları BASIC ACCOUNTING
10 Satışların Maliyeti //
11 Stoklar //
12 Duran Varlıklar //
13 Karlılık Analizler //
14 Sınav  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu FINANCIAL ACCOUNTING, MEIGHS-WILLIAMS-HAKA-BERTNER MCGRAW-HILL INTERNATIONAL EDDITION
 
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Konulara ilişkin ayrı ödevler

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Ödev 5 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X        
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.     X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.         X
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.       X  
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.     X    
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.         X
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ödev 1 4 4
Ara Ödev 2 6 12
Final Ödevi 5 4 20
       
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5