Ders Kodu: 
BBA 404
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Finansal durum tablolarına genel bakış, bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tabloların genel tahlili, fon akışı ve genel sermaye değişim tablolarının düzenlenmesi, tahlil sonuçlarını değerleme ve rapor yazılması bu ders kapsamında incelenir.
Dersin İçeriği: 

Finansal tabloların hazırlanışının kavranması, varlıkların oransal analizinin anlaşılması      , Sermayenin oransal analizinin anlaşılması, Finansal yapının oransal analizinin anlaşılması, Karlılık Analizinin anlaşılması,  Dinamik Yapıdaki Tabloların Hazırlanması ve Yorumlanmasının kavranması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 12: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dinamik yapıdaki tabloların hazırlanması ve yorumlanmasının kavranması.   1,2,3 A,C
2) Karlılık analizinin anlaşılması   1,2,3 A,C
3) Finansal yapının oransal analizinin anlaşılması   1,2,3 A,C
4) Sermayenin oransal analizinin anlaşılması   1,2,3 A, B, C
5) Finansal tabloların hazırlanışının kavranması   1,2,3,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Tablolar Analizine Giriş  
2 Finansal Tabloların Hazırlanış Amacı ve Dikkat Edilecek Hususlar  
3 Temel Finansal Tablolar  
4 Temel Finansal Tablolar  
5 Uluslararası Muhasebe Standartları  
6 Finansal Tabloların Analizi  
7 Finansal Tabloların Analizinin Hedefleri  
8 Ara Sınav Haftası  
9 Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz)  
10 Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  
11 Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)  
12 Oran Yöntemi ile Analiz  
13 Finansal Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar  
14 Faaliyet Oranları  
15 Karlılık Oranları  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Schoenebeck, K. P., & Holtzman, M., Interpreting and analyzing financial statements. Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sınıf İçi Çalışma 2 15
Ödev 2 15
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi ve kavramları (muhasabe, finans, ekonomi, satış-pazarlama, yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim) ileri düzeyde kavradığını gösterebilmelidir.       X  
2 İşletme yönetimi alanındaki bilgi ve kavramları kullanarak, kültürel ve etik değerleri de dikkate alarak, strateji belirleme, örgütsel kararlar alma ve bu kararların uygulaması için gerekli adımları belirleme yetkinliğine sahip olduğunu  gösterebilmelidir.   X      
3 Küresel ölçekte  işletmelerin çalışma koşul ve dinamiklerini  kavradığını, değişimleri ve gelişmeleri takip edebildiğini, hızla değişen küresel iş dünyasında rekabetçilik için esnekliğin ve yaratıcılığın önemini anladığını gösterebilmelidir.     X    
4 Küresel iş ortamını şekillendiren ekonomik, hukuksal, ve sosyal bilimleri temel düzeyde kavradığını ve bu bilgiler doğrultusunda genel bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
5 Disiplinlerarası bakış açısına sahip oldugunu, farklı disiplinlerden bireyler ile iletişim kurabildiğini ve uyum içinde çalışma yetkinliğine sahip oldugunu gösterebilmelidir.   X      
6 Küresel iş dünyasında ve içinde bulunduğu iş ortamında etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
7 Farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı ortamlarda, takım çalışmalarında etkin bir biçimde yer alabildiğini ve katkıda bulunabildiğini gösterebilmelidir.   X      
8 İş dünyasında kullanılması gerekli belli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabildiğini ya da bunlar hakkında ön bilgiye sahip olduğunu gösterebilmelidir. X        
9 İş süreçleri ve işletme yönetimi sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve tanımlama,  gerekli  verileri toplama, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçme ve kullanma, sonuçları değerlendirme ve çıkan sonuçlara dayalı olarak  gerekli uygulamaları/değişiklikleri belirleme ve fikirlerini iş çevresinde etkin bir biçimde aktarma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
10 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı  sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve  liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilmelidir.   X      
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olduğunu, bu konularda aktif rol almaya istekli olduğunu, kültürel çeşitliliğe ve değerlere saygılı olduğunu gösterebilmelidir.     X    
12 Güncel olayları ve meslek alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası çalışma ortamında mesleki ve kişisel düşüncelerini paylaşmak için gerekli İngilizce düzeyine sahip olduğunu gösterebilmelidir.     X    
13 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kendini ve çevresini değerlendirebildiğini, sürekli iyileştirmenin önemini anladığını, bu çerçevede öğretimin önemini kavradığını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediğini gösterebilmelidir.   X      
14 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli disiplin ve sorumluluğa sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Sınıf İçi Çalışma Süresi 2 6 12
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     158
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,32
Dersin AKTS Kredisi     6