Ders Kodu: 
BBA 389
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dijital dönüşüm ve dijital dönüşümü oluşturan faktörler hakkında bilgilendirmek, başta endüstri 4.0 olmak üzere dijital dönüşüm sürecinin, işletme yönetim ve organizasyonlarına etkisi hakkında farkındalık sağlamak, dijital dönüşüm kapsamındaki yeni teknolojileri ve trendleri anlatmak ve işletmelerde kurumsal performans açısından sürdürülebilir dijital dönüşüm kültürü için kritik noktaları aktarmak.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında şu konulara değinilecektir. Dijital Dönüşüm kavramı, Dijital Dönüşüm-İnovasyon İlişkisi ve Dijital Dönüşümü oluşturan faktörler, İşletmelerin Dijital Dönüşüm Önündeki Engelleri, Endüstri 4.0 ve Özellikleri, Dijital Dönüşüm ile İlgili Metodolojiler, Yeni Teknolojiler ve Trendler(Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Diğerleri),Dijital Dönüşüm ve İşletme İş Yapış Modellerine Etkisi, Dijital Dönüşüm Sürecine İlişkin Kurum Ziyareti ve Uzman Konuk ile Soru-Cevap Seansı, Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm Kültürü Oluşturma, İş’in Geleceği ve Dijital Dönüşüm ile İlgili Gelecek Senaryoları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dijital dönüşümü etkileyen faktörler ve dijital dönüşümün önündeki engellerin tespiti   1,2,3 A,C
Dijital dönüşüm metodolojilerinin anlaşılması   1,2,3 A,C
Yeni teknolojilerin gelişimi ve teknoloji trendlerin yorumlanması   1,2,3 A,C
İş hayatının geleceği ve dijital dönüşüm trendleri ile ilgili öngörüsü   1,2,3 A, B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1

Dijital Dönüşüme Giriş: Terminoloji

 

2

Dijital Dönüşümü Etkileyen Faktörler ve Dijital Dönüşümün Önündeki Engeller

 

3

Endüstri 4.0 ve Özellikleri

 

4 Dijital Dönüşüm Metodolojileri: Temel Bilgiler

 

5 Dijital Dönüşüm Metodolojileri: Temel Bilgiler

 

6

Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (Büyük Veri)

 
7

Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (Yapay Zeka, Makine ve Derin Öğrenme)

 

8

Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (Nesnelerin İnterneti - IoT)

 

9

Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (AR / VR)

 

10

Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (Dağıtılmış Defter Teknolojileri)

 

11

Dijital Ekosistem, Dijital Bozulma ve Değişen İş Modelleri

 

12

* Şirket Ziyaretleri (Öğrencilerin yeni teknolojilerin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını görebilmleri için dijital dönüşüm sürecindeki şirketler ziyaret edilecektir)

 

13

Sürdürülebilir Bir Dijital Dönüşüm Kültürü Oluşturmak

 

14

* Dijital Dönüşüm Profesyoneli / Uzman Oturumu (Tanınmış bir dijital dönüşüm uzmanı, daha önce derste anlatılmış olan bir konu hakkında tecrübelerinden örneklerle bahsedecektir (1. hafta - 13. hafta))

 

* İş Hayatının Geleceği ve Dijital Dönüşüm Trendleri ile İlgili Tahminler

 

15

Final

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar The Digiral Matrix: New Rules for Business Transformation Through Technology, Venkat Venkatraman

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Öğretim Üyesi tarafından paylaşılacaktır.
Ödevler  
Sınavlar Yazılı Sınav

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınavı 1 20
Örnek Olaylar ve Projeler 2 40
Sınıf içi Katılım 1 10
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi ve kavramları (muhasabe, finans, ekonomi, satış-pazarlama, yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim) ileri düzeyde kavradığını gösterebilmelidir.       X  
2 İşletme yönetimi alanındaki bilgi ve kavramları kullanarak, kültürel ve etik değerleri de dikkate alarak, strateji belirleme, örgütsel kararlar alma ve bu kararların uygulaması için gerekli adımları belirleme yetkinliğine sahip olduğunu  gösterebilmelidir.   X      
3 Küresel ölçekte  işletmelerin çalışma koşul ve dinamiklerini  kavradığını, değişimleri ve gelişmeleri takip edebildiğini, hızla değişen küresel iş dünyasında rekabetçilik için esnekliğin ve yaratıcılığın önemini anladığını gösterebilmelidir.     X    
4 Küresel iş ortamını şekillendiren ekonomik, hukuksal, ve sosyal bilimleri temel düzeyde kavradığını ve bu bilgiler doğrultusunda genel bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
5 Disiplinlerarası bakış açısına sahip oldugunu, farklı disiplinlerden bireyler ile iletişim kurabildiğini ve uyum içinde çalışma yetkinliğine sahip oldugunu gösterebilmelidir.   X      
6 Küresel iş dünyasında ve içinde bulunduğu iş ortamında etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
7 Farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı ortamlarda, takım çalışmalarında etkin bir biçimde yer alabildiğini ve katkıda bulunabildiğini gösterebilmelidir.   X      
8 İş dünyasında kullanılması gerekli belli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabildiğini ya da bunlar hakkında ön bilgiye sahip olduğunu gösterebilmelidir. X        
9 İş süreçleri ve işletme yönetimi sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve tanımlama,  gerekli  verileri toplama, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçme ve kullanma, sonuçları değerlendirme ve çıkan sonuçlara dayalı olarak  gerekli uygulamaları/değişiklikleri belirleme ve fikirlerini iş çevresinde etkin bir biçimde aktarma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
10 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı  sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve  liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilmelidir.   X      
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olduğunu, bu konularda aktif rol almaya istekli olduğunu, kültürel çeşitliliğe ve değerlere saygılı olduğunu gösterebilmelidir.     X    
12 Güncel olayları ve meslek alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası çalışma ortamında mesleki ve kişisel düşüncelerini paylaşmak için gerekli İngilizce düzeyine sahip olduğunu gösterebilmelidir.     X    
13 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kendini ve çevresini değerlendirebildiğini, sürekli iyileştirmenin önemini anladığını, bu çerçevede öğretimin önemini kavradığını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediğini gösterebilmelidir.   X      
14 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli disiplin ve sorumluluğa sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftasını içerecek şekilde: 16x Toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara sınav 1 3 3
Örnek Olaylar ve Projeler 2 6 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat)     5,84
Ders AKTS Kredisi     6