İşletme Bölümü'nde Yandal Yapacak Öğrencilerin Dikkatine...

İşletme Bolümü yandal programına dahil olmak isteyen öğrencilerin Genel Not Ortalamaları'nın (CGPA) 2.75/4.00'in üzerinde olması gerekmektedir. Programa dahil olan öğrencilerin aşağıdaki uzmanlık alanlarında yer alan dersleri almaları ve Genel Not Ortalamaları'nı 2.50/4.00'nin üstünde tutmaları gerekmektedir. İki dönem üst üste bu ortalamanın altına düşüldüğü takdirde öğrencinin dahil olduğu programa son verilecektir. Uzmanlık alan derslerini alarak başarıyla 21 krediyi tamamlayan öğrenciler yandal sertifikası alabileceklerdir.

Stratejik Yönetim ve Liderlik T U L Y A
BBA 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 6
BBA 102 Yönetimin Temelleri 3 0 0 3 5
BBA 201 Örgüt Teorisi ve Tasarımı 3 0 0 3 5
BBA 301 Kurumsal Yönetim 3 0 0 3 6
BBA 302 Değişim Yönetimi 3 0 0 3 6
BBA 303 Liderlik 3 0 0 3 6
BBA 402 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
            21  

 

    Girişimcilik  T U L Y A
BBA 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 6
BBA 204 Girişimcilik İlkeleri  3 0 0 3 6
BBA 261 Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 6
BBA 302 Değişim Yönetimi 3 0 0 3 6
BBA 303 Liderlik  3 0 0 3 6
BBA 348 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 6
BBA 412 Girişimcilik   2 0 2 3 6
            21  

 

    Pazarlama  T U L Y A
BBA 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 6
BBA 261 Pazarlama Yönetimi  3 0 0 3 6
BBA 361 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3 6
BBA 362 Tüketici Davranışları  3 0 0 3 6
BBA 363 Marka Yönetimi 3 0 0 3 6
BBA 364 Stratejik Pazarlama  3 0 0 3 6
BBA 462 Satış Yönetimi 3 0 0 3 6
            21  

 

    Muhasebe ve Denetim T U L Y A
BBA 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 6
BBA 241 Finansal Muhasebe  (+Lab) 2 0 2 3 6
BBA 242 Finansal Raporlama ve Analiz  3 0 0 3 6
BBA 341 Yönetim Muhasebesi  3 0 0 3 7
BBA 342 Orta Kademe Muhasebe 3 0 0 3 6
BBA 344 Denetim 3 0 0 3 6
BBA 345 Maliyet Muhasebesi  3 0 0 3 6
            21  

 

    Finans T U L Y A
BBA 101 İşletmeye Giriş  3 0 0 3 6
BBA 241 Finansal Muhasebe (+Lab) 2 0 2 3 6
BBA 242 Finansal Raporlama ve Analiz  3 0 0 3 6
BBA 343 İşletme Finansmanı 3 0 0 3 7
BBA 346 Uluslararası Finans   3 0 0 3 6
BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar  3 0 0 3 6
BBA 349 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 6
            21