İşletme Çift Diploma Programı Yeditepe Üniversitesi & North Carolina Wilmington Üniversitesi

ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW) ile İngilizce İşletme Çift Diploma (UOLP) Lisans Programı

Yeditepe Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü ile ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW) tarafından ortak yürütülecek olan İşletme (İngilizce) çift diploma (UOLP) lisans programı hazırlık sınıfı hariç 4 yıl süreli olup, öğrenciler ilk iki akademik yılı Yeditepe Üniversitesi’nde, kalan iki akademik yılı da UNCW’da tamamlayacaklardır. Öğrenciler eğitim aldıkları üniversitenin o yıl için belirlenen eğitim ücretini ödemekle yükümlü olacaklardır. Her iki üniversitenin akademik gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, hem YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'nden hem de UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA (UNCW)'dan İşletme Lisans Çift Diploması almaya hak kazanacaklardır. UOLP katılımcıları, gidecekleri ülkenin vizesini almakla ve o ülkenin göçle ilgili tüm yasalarına uymakla yükümlüdür. Barınma, sigorta, yeme-içme, ulaşım, kitap vb. masraflar tamamen öğrenciler tarafından karşılanır.