Çift Anadal Programı

Başvurulabilecek Çift Anadal Programları

Öğrencilerimiz, kayıtlı bulundukları esas lisans eğitim programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında İşletme Bölüm Başkanlığı'na dilekçe ve not belgeleriyle çift anadal programına başvurabilirler. 

Öğrencinin çift anadal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,
b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının (GNO) en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir

Çift anadal programına devam edebilmek ve mezun olabilmel için Genel Not Ortalamasının 2.75'in altına düşmemesi gerekmektedir. Genel Not Ortalaması (CGPA) iki dönem üst üste bu ortalamanın altına düşüldüğü takdirde öğrencinin dahil olduğu programa son verilecektir.