TYYÇ-TAY

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Kamu Yönetimi Bölümü Program Yeterliklerinin İlişkilendirilmesi için Tıklayınız.