İİİBF Öğrencilerimiz için Erasmus+ / Exchange Bilgilendirme Toplantısı