LAW 233 - Bütünleme Sınavı Değişikliği Hakkında


LAW 233 Kodlu İdare Hukuku dersinin 11.01.2018 Perşembe günü yapılacak olan Bütünleme Sınav saati 12:00 olarak değiştirilmiştir.