PSIR 306 - Final Sınavı Değişikliği Hakkında

PSIR 306 kodlu Toplum ve Siyaset dersinin final sınavı 23.05.2017 Salı günü saat 11:00'de yapılacaktır.