• English
 • Türkçe

Araştırma

Öğretim Üyelerimiz Tarafından Son 4 Yılda Yapılan Yayınlar

 • Cemil Oktay (2017). Siyasi Kültür Okumaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Cemil Oktay (2014) “Tahammül Edilebilir Yasalar ve Çoğulcu Demokrasi”, Armağan (Toktamış Ateş’e Armağan).
 • Cemil Oktay (2014) “Osmanlı Siyasal Düşüncesinde Çarkıfelek Anlayışı (Ulusal)”, Armağan, Siyasal’da Bir Ömür.
 • Gizem Çakmak (2013) “Arab- Turkish Relations from the Emergence of Arab Nationalism to 1916”, New Perspectives on Turkish Foreign Policy (Ed. B. Kuntay ve N.Narlı) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, ss. 91-117.
 • Gizem Çakmak ve Aslı Postacı (2013) “Military Interventions in Turkey”, Critical Issues in Turkish Politics (Ed. B. Kuntay ve N.Narlı) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, ss. 72-99.
 • Gizem Çakmak (2013) “Disentangling Motives for Public Mobilization and Governmental Responses to the Recent Protest Movement in Turkey”, Unraveling Turkey. A Collective Volume on Contemporary Turkish Politics and Society, Collective Volume No. 1, pp. 7-18. ISBN-798-618-80847-0-4 Link: http://www.interaliaproject.com/CV1.pdf
 • Aylin Aydın Çakır (2013)“Judicial Independence across Democratic Regimes: Understanding the Varying Impact of Political Competition”, Law & Society Review, Vol.47 Issue.1, 105-134 (SSCI).
 • Aylin Aydın Çakır (2014) “Judicialization of Politics by Elected Politicians: The Theory of Strategic Litigation”, Political Research Quarterly, Vol.67 Issue. 3, 489-503 (SSCI).
 • Aylin Aydın Çakır & Gül Arıkan Akdağ (2016): An empirical analysis of the change in Turkish foreign policy under the AKP government, Turkish Studies, DOI: 10.1080/14683849.2016.1261021 (SSCI) 
 • Aylin Aydın Çakır & Eser Şekercioğlu. (2016). “Public Confidence in the Judiciary: The Interaction between Political Awareness and Level of Democracy”, Democratization, Vol. 23 Issue.4, 634 – 656 (SSCI)
 • Melih Görgün. (2016). "Ekonominin Dört Güçlendiricisi: Bilim, Endüstri, Üniversite ve Siyaset", Kobi Efor Dergisi, Sayı 198, 2016.
 • Melih Görgün. (2017). M.Türkiye’de Modernleşme: Tiyatro’nun Rolü. İstanbul: Kemal Matbaası Yayınları.
 • Seda Ünsar (2015). "Patrimonyal Yeniden-Dağıtımcı (Redistributive) Yapıdan Rasyonel-Yasal (Rational-Legal) Yapıya Geçiş”, Political Science (Leges- International Peer-Reviewed Academic Journal), Vol. 1, No. 1, pp. 137-153.
 • Seda Ünsar (2015). “On the Political Economy of Resistance”, in Another Brick in the Barricade: The Gezi Resistance and its Aftermath by Wiener Verlag für Sozialforschung, November 2015, p. 266-288.
 • Seda Ünsar (2016). "Sekülerizmin Çoklu Epistemolojileri Üzerine”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (The Black Se Journal of Social Sciences), No: 15, pp. 165-191
 • Seda Ünsar (2017). “On the Political Economy of Ottoman Institutional Change: A Macro-Historical Perspective”, forthcoming in Political Economy of Muslim Countries, Cambridge Scholars