Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PSIR 111 Uluslararası İlişkiler Tarihi I Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
ECON 111 Mikroiktisadın Temelleri Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
PSIR 101 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SOC 101 Sosyolojiye Giriş Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
PSIR 112 Uluslararası İlişkiler Tarihi II Zorunlu
LAW 117 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu
ECON 122 Makroiktisadın Temelleri Zorunlu
PSIR 102 Siyasal Kurumlar Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PSIR 201 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
PSIR 243 Osmanlı Modernleşmesi Zorunlu
PSIR 211 Uluslararası İlişkilere Giriş Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu
PSIR 221 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PSIR 244 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı Zorunlu
PSIR 202 Çagdaş Siyasi İdeolojiler Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
PSIR 222 Karşılaştırmalı Siyaset Zorunlu
PSIR 212 Uluslararası İlişkiler Kuramları Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 213 Devletler Genel Hukuku I Zorunlu
PSIR 360 Türk Dış Politikası (1919-1990) Zorunlu
PSIR 302 Çağdaş Siyasal Düşünceler Zorunlu
PSIR 311 Uluslararası Siyasette Temel Konular Zorunlu
PSIR 390 Sosyal İletişim Zorunlu
PSIR 331 Uluslararası Kuruluşlar Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PSIR 332 Avrupa Birliği Zorunlu
LAW 214 Devletler Genel Hukuku II Zorunlu
PSIR 361 Türk Dış Politikasında Güncel Konular Zorunlu
PSIR 306 Toplum ve Siyaset Zorunlu
Free Serbest Seçmeli I Zorunlu
PSIR 392 Toplumsal Sorumluluk ve Etik Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PSIR Bölgesel Çalışma I Zorunlu
PSIR Bölüm İçi Seçmeli I Zorunlu
PSIR Bölüm İçi Seçmeli II Zorunlu
PSIR 490 Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği Zorunlu
PSIR 460 Dış Politika Analizi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PSIR Bölgesel Çalışma II Zorunlu
PSIR Bölüm İçi Seçmeli III Zorunlu
PSIR Bölüm İçi Seçmeli IV Zorunlu
PSIR 480 Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma Zorunlu
Free Serbest Seçmeli II Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PSIR 455 Balkanlar'da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 453 Latin Amerika’da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 457 Asya'da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 456 Afrika’da Siyaset ve Toplum Alan Seçmeli
PSIR 450 ABD'de Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 454 Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Alan Seçmeli
PSIR 463 Türk-Yunan İlişkileri Seçmeli
PSIR 423 Kamuoyu Analizi Seçmeli
PSIR 433 AB-Türkiye İlişkileri Seçmeli
PSIR 408 Savaş ve Barış Okumaları Seçmeli
PSIR 444 Türkiye'de Siyasal Partiler ve Seçimler Seçmeli
PSIR 405 Din ve Siyaset Seçmeli
PSIR 420 Karar Alma ve Yasama Süreçleri Seçmeli
PSIR 464 ABD Dış Politikası Seçmeli
PSIR 411 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular Seçmeli
PSIR 475 Milletler ve Milliyetçilikler Seçmeli
PSIR 414 Değişen Bağlamlarda Terörizm Seçmeli
PSIR 422 Karşılaştırmalı Demokrasi Pratikleri Seçmeli
PSIR 441 Türk Düşünce Tarihi Seçmeli