Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi2 / HTR 302

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi2 / HTR302.SEC1 kodlu dersimiz Mezun Durumda Olan Öğrenciler için 21.09.2018 tarihinden sonra e-dönüşüm sisteminde açılacaktır.