Dr. Aylin Aydın Çakır'a Stiftung Mercator'dan Araştırma Projesi Desteği

Bölümümüz öğretim üyelerinden Aylin Aydın-Çakır’ın çalışması, Berlin Humboldt Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen, Stiftung Mercator tarafından fonlanan “Blickwechsel: Contemporary Turkey Studies" projesi kapsamında araştırma desteğine değer görülmüştür. Bu çalışmada Aydın-Çakır, anayasal reformların yargı bağımsızlığı üzerindeki etkisini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Daha fazla bilgi için: https://www.socialresearch-turkey.org/current-fellows