Genel Bilgi

Bölümümüz doğası gereği disiplinler arası bir anlayış üzerine kuruludur. Lisans programının ilk iki senesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel derslerine ayrılmıştır. Üçüncü sınıf itibariyle uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersler başlamaktadır. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz kendi istek ve hedeflerine yönelik bölge ve serbest seçmeli derslerle entelektüel birikimlerini geliştirirken, iş yaşamına da hazırlanmaktadır. Seçmeli dil dersleri ile İngilizce dışında bir veya birden fazla yabancı dil öğrenme imkanı da öğrencilerimize sunulmaktadır.

Müfredatımız dünyadaki değişimler takip edilerek düzenli olarak güncellenmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizin küresel gelişme ve yeniliklerden haberdar olmalarını, değişimi kavrayarak buna uygun hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Bölümümüzün bir diğer avantajı ise sahip olduğu bölge uzmanları sayesinde açtığı seçmeli derslerdir. Akademik uzmanlıklarını bu alanda geliştirmiş öğretim üyelerimiz sayesinde bölümümüzde Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde toplum ve siyasete dair derslere yer verilmektedir. Öğrencilerimiz 3. sınıfta aldıkları Sosyal Sorumluluk ve Etik dersinde, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve sosyal sorumluluk bilincini hem teorik olarak hem de pratik olarak edinmektedirler.