Staj

 

Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin teorik olarak gördükleri dersleri uygulamalarına yönelik Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kalkınma Ajansları, özel sektör vb. kuruluşlarda 80 saat süren staj programı öğrencilerin teorik bilgilerin pratik alanda uygulamasını görmeleri ve iş deneyimi kazanımları sağlamayı amaçlamaktadır.

Staj programının hedefleri: 

1. Kamu Yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

2. Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

3. Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları  ve siyasa geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

4. Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

5. Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

6. Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

7. İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

8. Mezunların Fransızca ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

9. AB müktesebatının öğretilmesi

10. Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

11. Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

12. Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

13. Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program hedeflenmiştir.

 

Staj, bölümümüzde “Kredisiz Bölüm Seçmeli Ders” olarak sunulmaktadır. Bu dersi seçen öğrenciler, gerekli resmi yazışmaların yapılmasında ve temasların kurulmasında gereken desteği bölümümüz Staj Koordinatöründen alabilirler.

         

 Staj Koordinatörü:       Dr. Öğr. Üyesi Özge Çopuroğlu

                                     Ofis: 504  / Telefon: 0216 578 07 82

                                     E-mail: ozge.copuroglu@yeditepe.edu.tr