Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI 121 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
SPRI 101 Uluslararası İlişkiler Tarihi Zorunlu
SPRI 161 Sosyolojiye Giriş Zorunlu
SPRI 107 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI 122 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu
SPRI 102 Uluslararası İlişkilere Giriş Zorunlu
SPRI 162 Çağdaş Sosyoloji Teorileri Zorunlu
SPRI 106 Çağdaş Tarih Zorunlu
LAW 117 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu
SPRI 108 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI 221 Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu
SPRI 271 Mikro İktisat Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
SPRI 207 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri III Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
LAW 233 İdare Hukuku Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI 260 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu
SPRI 272 Makro İktisat Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
SPRI 208 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri IV Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
SPRI 220 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI Bölüm İçi Seçmeli I Alan Seçmeli
SPRI Bölüm İçi Seçmeli II Alan Seçmeli
SPRI 304 Çağdaş Dünyanın Jeopolitiği Zorunlu
SPRI 324 Uluslararası Siyaset Teorileri Zorunlu
SPRI 302 Uluslararası Örgütler Zorunlu
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI 303 Avrupa Birliği Siyasal Sistemi Zorunlu
SPRI 321 Siyasi Partiler Zorunlu
SPRI 323 Uluslararası Siyaset Zorunlu
SPRI 341 Uluslararası Hukuk Zorunlu
SPRI 301 Türk Dış Politikası Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI Bölüm İçi Seçmeli IV Alan Seçmeli
SPRI Bölüm İçi Seçmeli III Alan Seçmeli
SPRI 421 Sosyal Bilimlerde Metot ve Araştırma Yöntemleri Zorunlu
SPRI 471 Uluslararası İktisat Politikaları Zorunlu
SPRI 423 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI Bölüm İçi Seçmeli V Alan Seçmeli
SPRI Bölüm İçi Seçmeli VI Alan Seçmeli
SPRI 440 İnsan Hakları Hukuku Zorunlu
LAW 458 Milletlerarası Özel Hukuk (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku) Zorunlu
SPRI 490 Tez Çalışmaları Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SPRI 402 Ortadoğu Siyaseti Seçmeli
SPRI 422 Türk Siyasal Hayatında Güncel Sorunlar Seçmeli
SPRI 404 Türk-Yunan İlişkileri Seçmeli
SPRI 405 Göç Seçmeli
SPRI 403 Uluslararası Politikada Balkanlar ve Türkiye Seçmeli
SPRI 424 Medya ve Toplum Seçmeli
SPRI 408 Türkiye, Rusya ve Kafkasya İlişkileri Seçmeli
SPRI 494 Staj Seçmeli
SPRI 425 Milliyetçilik Ve Devlet Teorileri Seçmeli
SPRI 410 Diplomasi ve Konsolosluk İlişkileri Seçmeli
SPRI 400 Avrupa Birliği ve Türkiye Seçmeli
SPRI 427 Siyasal İletişim Seçmeli
SPRI 420 Siyasal Tutum Ve Davranışlar Seçmeli
SPRI 401 Türkiye - ABD İlişkileri Seçmeli