İdari Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BAYINDIR GOULARAS 

Bölüm Başkanı

e-posta: gokce.bayindir@yeditepe.edu.tr 
Dahili: 2647
Ofis: İİBF 502/A

 

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Zeynep TURKAN-İPEK 
Bölüm Başkan Yardımcısı - Erasmus Koordinatörü

e-posta: isil.turkan@yeditepe.edu.tr

Dahili: 1782
Ofis: İİBF 504

 

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇOPUROĞLU
Staj Koordinatörü - Bologna Temsilcisi

e-posta: ozge.copuroglu@yeditepe.edu.tr 
Dahili: 1782
Ofis: İİBF 504

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz KOZANOĞLU
Coadsys-Moodle Koordinatörü
Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim ve Burs Koordinatörü
Kurumsal İlişkiler Koordinatörü

e-posta: deniz.kozanoglu@yeditepe.edu.tr
Dahili: 3222
Ofis: İİBF 509

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru EREN
Web Koordinatörü 

e-posta: ebru.eren@yeditepe.edu.tr 
Dahili: 3222
Ofis: İİBF 509

 

Okutman Lena YENİYORGAN
Fransızca Hazırlık Programı Koordinatörü - Yatay Geçiş Sorumlusu
ÇAP-Yandal Koordinatörü

e-posta: lyeniyorgan@yeditepe.edu.tr 
Dahili: 1770
Ofis: İİBF 513