Ders Kodu: 
AFEC 141
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Başlangıç düzeyi dersi olduğundan bu seviyenin temel odağı dil bilgisi ve dilin yapısıdır. Ders içeriği İngilizce temel terminoloji ile başlayıp günlük diyalogları sürdürecek temel yapı ve kelime bilgisi ile devam eder.
Dersin İçeriği: 

Temel dil bilgisi yapıları, günlük yaşamda kullanılan temel kelime yapıları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.Temel Dil bilgisi yapılarının bilir

9

1, 2

A ,C

2. Temel kelimeler kullanarak günlük rutinlerini anlatabilir

9

1 ,2, 3

A, C

3. Kendileri ve dünyayla ilgili genel bilgi verebilir

9

1, 2, 3

A, C

4. Basit komutları anlayıp cevap verebilir

9

1, 2, 3

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Yerleştirme Sınavı ve Uyum

 

2

 • Konusma:  Kendini tanıtma; Nerede olduğunu söyleme; sayı değiştirme; Nesneleri teşhis etme;
 • Yazılı Ödev (WB): Form doldurma
 • Faydalı İfadeler : Açıklama isteme
 • Dilbilgisi : Be fiili olumlu geniş zaman; İsimler; a/an/this /these
 • Kelime: Ülkeler; Diller; Sıradan nesneler; O -10 arası sayılar

New Inside Out (Elementary);

Alıştırmalar

3

 • Konu  : Sevilen şeyler; Kişisel ayrıntılar; İşler
 • Yazılı Ödev (WB )  Kişileri tanımlama
 • Faydalı İfadeler : Selamlama ve Kişileri Tanıtma
 • Dilbilgisi  : Aitlik bildiren sıfatlar; Geniş zaman  be
 • Kelime : Sevilen şeyler; 11- 999 arası sayılar
 

4

 • Konu: Aileler ; Yaşam biçimi
 • Yazılı Ödev (WB )  :  Aileyi tanıyma
 • Faydalı İfadeler:  Öneri ve uyarılar
 • Dilbilgisi : Aitlik sıfatı
 • Kelime:  Aile
 

5

 • Konu :  Kadın erkek farkı ; Sevilen sevilmeyen şeyler
 • Yazılı Ödev (WB ): Bir arkadaşa E-mail ;
 • Faydalı İfadeler : Düşünce bildirme
 • Dilbilgisi: Geniş zaman; Tümleçler
 • Kelime : Lıke / don’t like + isim fiil

 

6

 • Konuşma:  Günlük işler  ; Dışarı çıkma
 • Yazılı Ödev (WB ): Sıra  bildirme ; mükemmel bir günün tanımı
 • Faydalı İfadeler :  Sıpariş ve ödeme
 • Dilbilgisi: Geniş zaman; Günlük işler; Zamanı söyleme
 • Kelime : Haftanın günleri; have ve go fiilleri
 

8

 • Konuşma:   Duygular ve deneyimler
 • Yazılı Ödev (WB )    Tatili anlatma
 • Faydalı İfadeler: Yakınma ve öneriler 
 • Dilbilgisi: Geçmiş zaman: olumlu/olumsuz / soru biçimi
 • Kelime : Duygu bildiren sıfatlar
 

 

 

9

 • Konuşma: Oteller ve evler; Yaşamak istediğiniz yer hakkında konuşma
 • Yazılı Ödev (WB )  Ev ve bölgenizin tanımı
 • Faydalı İfadeler:  Otel odasında sorunlar
 • Dilbilgisi: there is /  there are; some /any  how much / how many
 • Kelime : Odalar mobilya; yer edatları

 

10

 • Konuşma Yeme  alışkanlikları ; Diyet ; Sevilen yiyecekler
 • Yazılı Ödev (WB )     Bır davetiye
 • Faydalı İfadeler :   Sandaviç satın alma
 • Dilbilgisi Sayılan sayılamayan isimler ;  some /any  how much / how many
 • Kelime :  Yıyecek ve içecekler
 

11

 • Konuşma : Ailede benzerlik; İnsanların giysileri
 • Yazılı Ödev (WB ): Bir kişinin tanımı
 • Faydalı İfadeler:  Giysi satın alma
 • Dilbilgisi: Şimdiki zaman
 • Kelime :  Fiziksel tanım ; Giysıler ;Çoğul isimler ; a pair of........... /get fiili
 

12

 • Konuşma:  Aqitlik; Alış veriş
 • Yazılı Ödev (WB ):  Grafik bilgisi özeti
 • Faydalı İfadeler :  Nesneleri tanımlama
 • Dilbilgisi: Sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri
 

13

 • Konuşma: TV; Rüyalar; Planlar
 • Yazılı Ödev (WB ):  Form doldurma
 • Faydalı İfadeler :  Öneri ve teklifler
 • Dilbilgisi: Gelecek zaman biçimleri; want to, would lıke to, hope to, be going to
 • Kelime  TV programlar
 

14

 • Konuşma :  Seyahat ve trafik
 • Yazılı Ödev (WB ): Metin düzenleme
 • Faydalı İfadeler  Yönler
 

15

 • Dilbilgisi: Edatlı sorular, Zaman tekrarı

Kelime Yön edatları; Ülkede ve şehirde yerler

Genel Tekrar 

 

16

FİNAL SINAVI

 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı

New Inside Out (Elementary) by Sue Key & Vaughan Jones; MacMillan, 2007, SB ve WB

Diğer Kaynaklar

Alıştırmalar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Alıştırmalar

Ödevler

kompozisyonlar

Sınavlar

Quizler, Ara sınavı, Final sınavı ve sunum

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Vize Sınavı

1

30

Kısa Sınav

2

15

Ödev (Sözlü)

2

15

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

 Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli (Bölüm) Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

X

       

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

X

       

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

X

       

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

X

       

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

X

       

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

X

       

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

X

       

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

X

       

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

     

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

       

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

X

       

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

X

 

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

X

 

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

6

96

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

1

1

Kısa Sınav

2

0,5

1

Ödev

15

1

15

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

0