Ders Kodu: 
AFEC 142
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kursun sonunda öğrenciler dili öğrenmenin yanı sıra günlük ifadeler ve temel kelimeleri fonksiyonel dil bilgisi becerilerini geliştirme eğilimlerini gösterebilecekler.
Dersin İçeriği: 

Simdiki zaman, Genis zaman, Geçmis zaman, Fiilimsiler, Sayılabılen sayılamayan Isimler , Zaman bağlaçları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Öğrenciler gerekli olan kelime bilgisinin kullanımıyla geniş, şimdiki ve geçmiş zamanda  konuşabilir.

1,9

1,2,3

A,C

2) Karşılaştırma sıfatlarını kullanarak karşılaştırma yapabilir.

1,9

1,2,3

A,C

3) İzin isteme, zorunluluk kiplerini doğru kullanabilir

1,9

1,2,3

A,C

4)Bir kişinin  fiziksel ve karakteristik özelliklerini anlatabilir.

1,9

1,2

C

5) Gelecek zaman ve koşul cümlelerini kullanabilir.

1,9

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 • Yerleştirme sınavı ve uyum
 

2

 • Konular: İsimler ve aile; Akılda saklama teknikleri; Dil Öğrenme
 • Yazma : Form doldurma;  Kişisel bilgiler
 • Faydalı ifadeler: İlgi gösterme
 • Dilbilgisi: Zaman tekrar; Looks/ looks like; Soru biçimi
 • Kelime: Aile ; Tanımlar; İsimler
 

3

 • Konular: Doğduğun şehir;Tatiller; Ülkeler
 • Yazma: Web –posting; İmla; Cümle bağlaçları (1)
 • Faydalı ifadeler: Nereli olduğunu söyleme
 • Dilbilgisi: Sayılan sayılamayan isimler; so/much, very/ to;  Miktar bildiren isimler
 • Kelime: Şehirde yerler; Yerleri tanımlayan sıfatlar; Ülkeler ve milliyetler
 

4

 • Konular: İlişkiler, Toplantılar; Öykü anlatma 
 • Yazma: Öykü anlatma; Cümle bağlaçları (1)
 • Faydalı ifadeler: Ortak şeyler
 • Dilbilgisi: Geçmiş zaman ve hikayesi; Hal zarfı
 • Kelime: İlgi ifadeleri; Anlatım bağlaçları  -ed ve –ing  ile sıfatlar
 

5

 • Konular: Hediyeler; Giysiler; Alışveriş
 • Yazma: Mağaza tanımı; Metin düzenleme
 • Faydalı ifadeler: Giyim mağazasında kullanılan ifadeler
 • Dilbilgisi: Sıklık zarfları; İki tümleçli fiiller; Fiil +-ing ifadeleri; Geniş ve şimdiki zaman
 • Kelime: A bunch of... A box of; Giysı ve aksesuar

 

6

 • Konular: İş; Deneyim; Emeklilik
 • Yazma: İşbaşvurusu; Bir sorunu anlatan mektup; başlama ve bitirme
 • Faydalı ifadeler: Kendini tanıtma
 

7

 • Dilbilgisi: İzin, gereklilik-can/ have to; Present perfect ve geçmiş zaman
 •  
 

8

 • Konular: Protesto; Çevre sorunları; Gönüllülük
 • Yazma: Rapor yazma; Yazılı öneri
 • Faydalı İfadeler: Telefonda konuşurken kullanılan ifadeler
 • Dilbilgisi: Konu soruları: Dynamic  ve stative anlamlar; gelecek zaman + be going to
 • Kelime: İklim değişimi; Düşünceler
 

9

 • Ara Sınavı
 

10

 • Konular: Okul; Aile; Sosyal değişim
 • Yazma : Kişisel mektup
 • Faydalı İfadeler:  Düşünce belirtme
 • Dilbilgisi: İzin ve gereklilik could ,had to; Öneri için should/must
 • Kelime: Eğitimve yetiştirme

 

11

 • Konular: Kişilik; Tatiller
 • Yazma: Seyahat Blog
 • Faydalı İfadeler:  Dody  deyimleri kullanma
 

12

 • Dilbilgisi: İng.  ile kullanılan fiiler; for/ since; Sürekli ve süreksiz Present Perfect Tense
 • Kelime: Yüz; Kişilik sıfatları;Vicudun bölümleri
 

13

 • Konular: Yaşambiçimi; Yiyecek ve pişirme
 • Yazma:  Hikaye anlatımı
 • Faydalı İfadeler: Yiyecekle ilgili deyimler
 • Dilbilgisi: When,  if, as soon as ,used to ile gelecek zaman kullanma
 • Kelime: Yiyecek ve pişirme; Arabalar
 

14

 • Konular: Hayvanlar ve Moral dillemmas
 • Yazma: Öneride bulunma
 • Faydalı İfadeler: Kibarca  rica etmek
 • Dilbilgisi: İlgi cümlecikleri tanımı; Şart cümlesi III
 • Kelime: Hayvanlar; Sıfat + edat
 

15

 • Konular: Tesadüfler; Binalar; Hava tahminleri
 • Yazma: Binanın tanımı
 • Faydalı İfadeler: Ünlem
 • Dilbilgisi: Past perfect; Edilgen çatı;  will/might ile gecekle ilgili olasılık
 • Kelime: Have ,make ,  take  ile kelime grupları; Hava
 

16

 

Tekrar  - Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı

New Inside Out  Pre Intermediate Öğrenci ve Çalışma Kitabı

Diğer Kaynaklar

 Alıştırma Egsersizleri- English Grammar In Use (Betty Azar)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Alıstırmalar

Ödevler

Kompozisyonlar ve Formel mektup yazma

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Vize Sınavı

1

30

Kısa Sınav

2

15

Ödev (Sözlü)

2

15

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

 Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli (Bölüm) Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

X

         

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

X

         

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

X

         

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

X

         

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

X

         

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

X

         

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

X

         

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

X

         

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

       

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

         

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

X

         

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

X

 

 

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

X

 

 

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

6

96

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

1

1

Kısa Sınav

2

0,5

1

Ödev

15

1

15

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5