Ders Kodu: 
AFEC 143
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı ek dili İngilizce olan öğrencilerin İngilizcelerini pekiştirmeleri ve sosyal hayatta daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Ders sırasında öğrendikleri konular, öğrencilerin günlük yaşamda İngilizce dilini güvenli ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Dönem sonunda gerekli gramer ve sözcük bilgisi ile desteklenmiş olan öğrenciler İngilizceyi hem daha rahat anlayabilecek hem de daha iyi bir şekilde konuşabileceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Soru biçimleri, edatlı sorular, sıklık zarfları, basit Present Perfect, Geçmiş Zaman ve hikayesi, Üstünlük sıfatları, zaman ifadeleri, Dynamic/Stative anlamlar, Present perfect ve süreli biçimi, iki kelimeli fiiller, gelecek zaman, zamirler, sayılabilen sayılamayan isimler, miktar ifadeleri, used to/ would, zaman bildiren deyimler ve ifadeler, edilgen çatı, sonuç çıkarma bildiren yardımcı fiiller, past perfect, ilgili cümlecikleri tanımlama, şart cümlesi ve ing ile sıfatlar,dolaylı anlatım soru biçimi, şart cümlesi 2, arzu ve pişmanlık, sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler İngilizce gramerin inceliklerini öğrenirler.

8,9

1,2,3

A,C

2) Günlük yaşama ve iş yaşamına ilişkin konuları yazılı ifade edebilirler.

8,9

1,2,3

A,C

3) Öğrenciler hedef dilde kendilerini sözlü olarak ifade edebilirler.

8,9

1,2,3

A,C

4) Öğrenciler hedef dili okuma, yazma, ve konuşmada  rahatlıkla kullanabilirler.

8,9

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Arkadaşlar; hayat biçimi, iletişim, dostluk ifadeleri

Soru biçimleri, edatlı sorular, sıklık zarfları

New Inside Out (Intermediate)

3

Adrenalin; deneyimler, sporlar, yaralanmalar, zaman İfadeleri

Basit Present Perfect, Geçmiş Zaman Hikayesi, Üstünlük ve en üstünlük

 

4

İlişkiler; aile, buluşma, kişilik, resmi olmayan mektup yazımı

Dynamic/Stative anlamlar, present perfect ve süreli biçimi

 

5

Yemek; yiyecek, yemek,çocukluk, lokanta, miktar ifadeleri, yiyecek tanımlama

Sayılabilen sayılamayan isimler, miktar ifadeleri, used to / would

 

6

Zaman; dakiklik, iş, rica mektubu, zaman bildiren deyimler, ifadeler

Zaman edatları, gereklilik bildiren yardımcı fiiller ve izin

 

7

Haber; paparazi, yeni öyküler, suç, kişisel haber, manşet atma

Edilgen çatı

 

8

ARA SINAVI

 

9

Yalnızlık; seyahat, bölgeler, tatiller, bir  bölgeyi tanımlama

Sonuç çıkarma bildiren yardımcı fiiller, past perfect

 

10

Düşünceler; sıradan tipler, kitaplar, filmler, düşünce Bildirme

İlgi cümleciklerini tanımlama, şart cümlesi ve ing ile sıfatlar

 

11

Çocukluk; anne babalık yapma, öğüt mektubu, nesneleri tanımlama

İlgi cümleciklerini tanımlama, şart cümlesi 1 , Dolaylı anlatım soru biçimi

 

12

Yaş; yaş dilaması, arzu ve pişmanlık, fiziksel tanım

Şart cümlesi 2, Arzu ve pişmanlık

 

13

 Stil; Moda, görünüş, nesneleri tanımlama, para

Sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri

 

14

Genel tekrar

 

15

Sözlü Sınav

 

16

Final Sınavları

 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı

New Inside Out (Intermediate); Sue Kay & Vaughan Jones; MacMilan; 2007

Diğer Kaynaklar

Çeşitli makaleler ve kısa hikayeler

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kısa hikayeler, alıştırmalar

Ödevler

Kompozisyon

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

2

15

Ödev (Sözlü)

2

15

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Bölüm Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

X

         

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

X

         

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

X

         

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

X

         

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

X

         

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

X

         

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

X

         

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

   

X

     

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

     

X

   

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

         

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

X

         

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

X

 

 

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

X

 

 

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

6

96

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

1

1

Kısa Sınav

2

0,5

1

Ödev

15

1

15

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5