Ders Kodu: 
AFEC 144
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı ileri seviyedeki öğrencilerin çeşitli metinlerle ve konularla desteklenerek İngilizce bilgilerini daha da ileri seviyeye çıkararak İngilizceyi hem günlük hem de iş hayatlarında akıcı ve etkili kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerle yazma, okuma, anlama ve konuşma seviyelerini yükseltecek aktiviteler yaparak grammar konularının pekiştirilmesini sağlamak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Hem günlük hem de iş hayatlarında kendilerini ifade edebilirler.

8,9

1,2,3

A,C

2) Okuduğunu ileri seviye anlayabilir.

8,9

1,2,3

A,C

3) Dilbilgisi ve kelime bilgilerini ileri seviyeye çıkararak daha düzgün yapılarla kompozisyon yazabilirler.

8,9

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ünite 1- İzlenimler

Konular: Olaylar; Madonna; İmaj

Yazım: Resmi olmayan mektup yazma

Okuma Parçası: Kraliçe İmajı

Dinleme: Hatıralar; İmaj

Yararlı Kalıplar: Dış görünüm hakkında sohbet

Dilbilgisi: Zaman tekrarı; so ve neither; soru kalıpları; edilgen sorular

Kelime Bilgisi: Dış görünümü tanımlayan kelime grupları; kelime oluşturma; ön ek re; giyim deyimleri

New Inside Out (Upper Intermediate

2

Ünite 2- Nesiller

Konular: Okul değişimi; İlişkiler; Tek başına yaşam

Yazım: e-posta yazma

Okuma Parçası: Viva la difference; Problemli aileler

Dinleme: Mülakat; karşılıklı konuşma

Yararlı Kalıplar: Evi Tanıtma

Dilbilgisi: Kelime kalıpları (1); Sıfat kalıpları

Kelime Bilgisi: Dil öğrenimi; İlişkiler; Kişileri tanımlama; Söylemler

                               Extra: Kelime öğrenme

 

3

Ünite 3- Altın

Konular: 1849 altına hücum yılı; Para kazanma; Hazine malları

Yazım: Resimlere bakarak yazma; Tanımlamalar

Okuma Parçası: Altın Ateşi; Arabam nerede? Hayatın değeri nedir?

Dinleme: Sam Brannan; Para hakkında tartışma; sahip olunan malları hakkında tartışma

Yararlı Kalıplar: Alışveriş

Dilbilgisi: Dolaylı Anlatım; eğer cümleleri

Kelime Bilgisi: Kelime grupları: have/make/do; Metafor; Para kalıpları

 

4

Ünite 4- Mücadele

Konular: Keşifler; Yardım Kuruluşları; Sağlık; Sigara Kullanımı

Yazım: Makale yazımı

Okuma Parçası: Ben Saunders; Kişisel Mücadeleler; Benim için zararlı ama bırakamıyorum

Dinleme: Hikaye; Alıştırmalar

Yararlı Kalıplar: Ortak yardımlar; sempati gösterme; tavsiyeler ve öğütler

Dilbilgisi: Hikayelerde kullanılan zamanlar; gelecek zaman; Future Perfect

Kelime Bilgisi: Kelime oluşturma; self- ön eki; able/ible son eki; metindeki kelime grupları;                Extra: Deyimler

 

5

Ünite 5- Töre

Konular: Batıl inançlar; Alışkanlıklar, Düğün

Yazım(WB): Şikayet Mektubu

Okuma Parçası: Akıl Oyunları; Kral ve Ben

Dinleme: Düğün Törenleri; Romantizm

Yararlı Kalıplar: Rahatsız edici alışkanlıklar

Dilbilgisi: will; would; used to şimdiki ve geçmiş alışkanlıklar için; kelime kalıpları (2)

Kelime Bilgisi: Parçadaki kelimeleri tahmin etme; kelime grupları; go ile kullanılan ifadeler; düğünler

 

6

Ünite 6- Yemek

Konular: Lokantalar;Yemek; Vejetaryenlik; Yemek atımı

Yazım: Bağlaçlar; deneme yazımı

Okuma Parçası: İşaret dili; Et yemeyi bırakmanın zamanı geldi mi? Şişe suları neden bu kadar zararlı? Ne ziyan

Dinleme: Olumsuz deneyimler; bir gurmeyle ropörtaj  Extra:       belgesel izleme ‘Food Inc’

Yararlı Kalıplar: Şikayetler; deyimler

Dilbilgisi: Present Perfect Simple and Continuous; edilgen kalıpların tekrarı

Kelime Bilgisi: Vücutla ve yemekle ilgili kelime grupları; parçadan anlam çıkarma; bağlaçlar; eş anlamlı kelimeler

 

7

Ünite 7- Kaçış

Konular: Tatiller; Seyahat; Karakter

Yazım: Tasvir

Okuma Parçası: Bill Bryson; Her kartpostal bir hikaye anlatır; Bir daha asla; Balığa çıkma

Dinleme: Kişisel Deneyimler

Yararlı Kalıplar: Tavsiye ve öğüt verme

 

8

Dilbilgisi: düz tümleçle ya da tümleçsiz kelime aktarma; past modals of obligation; makaleler

Kelime Bilgisi: kelime aktarma; kelime oluşturma: ful;ish;less son ekleri; Discourse makers

 

9

ARA SINAVI

 

10

Ünite 8- Çekicilik

Konular: Tanımlama; Estetik Ameliyatlar; Randevulaşma

Yazım: Bir kişiyi tanımlama

Okuma Parçası: Güzellik göreceli midir? Ameliyat hayatımı değiştirdi; Ortaklık

Dinleme: Yüz güzelliği; Ameliyat; ‘The law of attractions’ bir radyo programı

Yararlı Kalıplar: Vücut deyimleri

Dilbilgisi: Edilgen anlatım kalıpları; have; get something done; eğer cümleleri; if kalıbına alternatif

Kelime Bilgisi: Dış görünüm ve karakter; Birleşik sıfatlar; Kelime oluşturma Extra: metafor

 

11

Ünite 9- Deha

Konular: Mimari; Eski Harabeler; Sanat; Buluşlar

Yazım: Anlatım

Okuma Parçası: Seçme eserler; Frida Kahlo; Rüya Buluşları

Dinleme: Stonehenge; Frida Kahlo; Trevor Baylis

Yararlı Kalıplar: Bir şeyin nasıl çalıştığını açıklamak

Dilbilgisi: Geçmişte sonuç bildiren modalar; look, seem, appear

Kelime Bilgisi: İfadelerin tanımı, zaman ifadeleri, kelime grupları

 

12

Ünite 10- Satış

Konular: Reklam,Medya, Sinema

Yazım: Kitap özeti yazımı

Okuma Parçası: Markalar, Ticari buhran, Satma lisansı

Dinleme: Reklam hakkında konuşan satış temsilcisi, Tabloidlerdeki gerçeği tartışma

Yararlı Kalıplar: Duygu dili

Dilbilgisi: İlgi cümlecikleri; Cleft cümleleri

Kelime Bilgisi: look at ve see, satış ve pazarlama bildiren kelime grupları, Discourse marker

 

13

Ünite 11- Öğrenci

Konular: Eğitim; gelecekle ilgili planlar; öğrenci yaşamı

Yazım: Özgeçmiş ve işe müracaat mektubu

Okuma Parçası: Şimdi bize bakın; Öğrenciler cehenneme seyahat etmeyi niçin severler?

Dinleme: Söyleşi

Yararlı Kalıplar: İş görüşmesi dili

Dilbilgisi: Gelecek zaman tekrarı; when ve if li gelecek zaman

Kelime Bilgisi: Eğitim; is likely to; is expected to; abartmalar

 

14

 Ünite 12- Yuva

Konular: Evler, odalar ve kahvaltı

Okuma Parçası: Toprak sığınak ve fener; D.H.Lawrence

Dinleme: Bir odanın insanın kişiliğini nasıl yansıttığı; Kişilerin kendi ülkelerinin kahvaltılarını tanımlaması

Yararlı Kalıplar: Selamlama ve ayrılma ifadeleri

Dilbilgisi: Participle cümleleri; isimler ve miktar ifadeleri

Kelime Bilgisi: Evler; kelime grupları; dekorasyon; kahvaltı yiyecekler Extra: Düzeltme

 

15

Sunum ve Tekrar

 

16

Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı

New Inside Out (Upper Intermediate); Sue Kay & Vaughan Jones; MacMillan; 2007

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Alıştırmalar

Ödevler

Kompozisyon

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

2

15

Ödev (Sözlü)

4

15

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Bölüm Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

X

         

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

X

         

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

X

         

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

X

         

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

X

         

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

X

         

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

X

         

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

     

X

   

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

     

X

   

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

         

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

X

         

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

X

 

 

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

X

 

 

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

6

96

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

1

1

Kısa Sınav

2

0,5

1

Ödev

15

1

15

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5