Ders Kodu: 
MAN 340
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 
Bu dersin odak noktası, uygulamada Uluslararası Yönetim ile ilgili dil yeterliklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Uluslararası Ticaret teorileri ve konuları daha geniş bir düzeyde ele alınacaktır. Derin teorik anlayış amaçlanmamıştır. İletişim yeteneği hedeflenen öğrenme çıktısıdır. Konferanslar, işletme çalışmaları, finans ve yabancı dil olarak Almanca alanlarından üç farklı öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Bu derste dil yapısı ve yazma becerileri de öğretilecektir.

 

 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav ,B : Performan ,C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. İşletmenin temel kavramlarını açıklayabilmek

1,12

1,2,3

A,C

  1. Diğer kısımlarında temel ve mesleki kavramların anlatıldığı derslerde ve örneklerde anlatılmaktadır.

13

1,2,3

A,C

  1. İş dünyasında karşılaşılan temel konuşma ve yazı kalıplarını açıklayabilecektir.

17,18

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

1.

Giriş

2.

Uluslararası İşletmelerin Yapısı - Şirket Türleri

3.

Resmi iletişim için geliştirilmiş Dil Yapısı I

4.

Üst ve Orta Yönetimle İlgili Yönetim Sorusu

5.

İşletme Yazarlığı I

6.

Üretim Şirketleri

7.

ARA SINAV

8.

Uluslararası İş Alanında  Üretim Sektörü

9.

Uluslararası Ticaret

10.

Örgün iletişim için geliştirilmiş Dil Yapısı II

11.

Uluslararası Finans

12.

Pazarlama ve Kültür

13.

Uluslararası İşletme Yazarlığı II

14.

Uluslararası İşletmeciliğin Temelleri

15.

Uluslararası İşletmede Etik Sorunlar

16.

Final Sınavı

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

1) Yeditepe Copy Merkezi'nden okuyucu

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Vizenin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

 

1

Öğrenciler, Küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler için problemlerin tanımlanması, modellenmesi ve çözülmesi için Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili temel bilgileri teorik ve pratik olarak kullanabilmelidirler.

 

X

 

 

 

2

Öğrenciler, en son teknoloji kavramlarını, teorilerini ve modellerini, o disiplinin tarihsel gelişimi, genel olarak bilimsel metodoloji ve bu disiplinde kullanılan araştırma araçları ve teknikleri de dahil olmak üzere Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmalıdır; özellikle.

 

X

 

 

 

3

Öğrenciler, Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili hukuki, siyasi, sosyal ve ekonomik psikolojik boyutların temel yetkinliklerini anlamalıdır.

 

X

 

 

 

4

Öğrenciler, ilgilenen bir konuyu araştırmak, uygun bilgi kaynaklarına erişmek ve kapsamlı bir rapor hazırlamak için bilgi ihtiyaçlarını belirterek disiplinlerinde bağımsız araştırma yapabilmelidir.

X

 

 

 

 

5

Öğrenciler disiplinler arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve karşılıklı ilişkiyi anlamalı ve Uluslararası İşletme Yönetimi bilgisini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilmelidir ve buna göre yeni bilgiler üretmelidir.

 

X

 

 

 

6

Öğrenciler, Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje uygulamalarında veya uygulamalı çalışmalarında ekip lideri veya takım üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirebilmelidir.

 

 

 

X

 

7

Öğrenciler, örgütsel hedefleri ve amaçları belirlemek veya örgütsel performansı geliştirmek için projeler tasarlayabilir ve planlayabilir olmalıdır.

 

 

 

X

 

8

Öğrenciler, Uluslararası İşletme Yönetimi alanındaki bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, kendi kendini yetkinliklerini değerlendirir ve buna göre kendi kendine öğrenme çabalarını yönlendirebilir.

 

 

X

 

 

9

Öğrenciler kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürmek için yaşam boyu öğrenmenin ve öz değerlendirmenin önemini anlamalıdır.

 

 

X

 

 

10

Hızla değişen küresel şartlarla öğrenciler, mesleki hayatta başarılı olmak için düşünme ve yaratıcı çözümler üretmede esnekliğin önemini anladıklarını gösterebilmelidir.

 

X

 

 

 

11

Öğrenciler, çeşitli kökenden insanlarla kurumsal düzeyde, yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

 

 

 

 

 

 

12

Öğrenciler, disiplinlerini şekillendiren küresel dinamikleri izleyebilmek ve yorumlayabilmek için Almanca yeterliliğine sahip olmalıdır.

 

 

 

 

 

13

Öğrenciler, ulusal / uluslararası disiplinlerarası akademik ve mesleki konularda bilgilerini göstermeli, ifade etmeli ve sunmalı, çalışmaların sonuçları hakkında yalnızca alanlarından değil, aynı zamanda diğer disiplinlerden de açıkça ifade ederek sunmaları ve doğru veriyi kullanarak Türkçe ve Almanca yorumlamaları gerekir.

 

 

 

X

 

14

Öğrenciler, bireysel ve kültürel çeşitliliğe saygının öneminin farkında olarak kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilmeli, sosyal ve mesleki konularda farklı kültürel geçmişe sahip kişilerle etkileşime girmeli ve ekip koordinatörü olarak takım çalışmalarına katkı sağlamalıdır.

 

 

X

 

 

15

Öğrenciler, alanlarında etkili ve yaygın bilgi teknolojileri kullanmalıdır.

X

 

 

 

 

16

Öğrenciler, kişisel, mesleki ve sosyal etiği anlamalı, sosyal ve mesleki yaşamla ilgili çeşitli uygulamaların etik sonuçlarını değerlendirebilmeli, bu etik davranışın topluma değer katmanın öneminin farkında olmalı.

 

 

 

X

 

17

Öğrenciler, bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlardaki sosyal sorumluluk kavramını, o çerçevede kendisi için aktif vatandaşlığı göstermelidir.

X

 

 

 

 

18

Öğrenciler, modern toplumların temelini oluşturan sosyal gelişme ve küresel rekabetçilik yanı sıra, sosyal haklar ve sosyal adalet için bilimsel bakış açısının önemini kavramalıdır.

 

X

 

 

 

19

Öğrenciler kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetimi, sağlık ve güvenlik, kurumsal sosyal sorumluluk, mesleki ve kültürel saygı ve kurumsal etiğin ilkelerinin önemini kavrayacaklardır.

X

 

 

 

 

20

Öğrenciler temel iş çözümlerinin yönetim ve finansal sorunlara küresel ve sosyal bir çerçevede katkısını değerlendirmelidir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

3

3

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

128

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5