Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
MAN 115 Genel İşletme Zorunlu
AFEC 141 Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce I Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
MAN 111 İşletme Almancası I Zorunlu
MATH 175 İşletme Matematiği Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MAN 117 Finansal Muhasebe Zorunlu
MATH 176 İstatistik Zorunlu
AFEC 142 Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce II Zorunlu
MAN 104 İşletme Almancası II Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
MAN 114 Sosyal Psikoloji Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MAN 223 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
MAN 215 Yönetim Ve Organizasyon Zorunlu
MAN 209 İletişim ve Sunum Teknikleri Zorunlu
AFEC 143 Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce III Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
MAN 221 Maliyet Muhasebesi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MAN 224 Sosyal Sorumluluk ve Etik Zorunlu
MAN 212 Uluslararası Yönetim Zorunlu
MAN 218 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
AFEC 144 Almanca Uluslararası İşletme Bölümü için İngilizce IV Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
MAN 222 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MAN 319 Mali Tablolar Analizi Zorunlu
MAN 303 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu
MAN 323 Pazarlama İlkeleri Zorunlu
MAN 307 İşletme Finansı Zorunlu
MAN Bölüm içi Seçmeli I Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 354 Borçlar Hukuku Zorunlu
MAN 338 Kültürlerarası Yönetim Zorunlu
MAN 325 Üretim Yönetimi Zorunlu
MAN 342 İşletmelerde Bütçeleme Teknikleri Zorunlu
MAN Bölüm içi Seçmeli II Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
LAW 453 Ticaret Hukuku Zorunlu
MAN 429 Staj Zorunlu
MAN 328 Uluslararası Finansal Yönetim Zorunlu
MAN 332 Uluslararası Pazarlama Zorunlu
Free Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
MAN Bölüm içi Seçmeli III Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MAN 436 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yönetimi Zorunlu
MAN 428 Bitirme Tezi Zorunlu
MAN 434 Çokuluslu Firmalarda Stratejik Yönetim Zorunlu
Free Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
MAN Bölüm içi Seçmeli IV Alan Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
MAN 423 Çokuluslu Firmalarda Kontrol Seçmeli
MAN 313 Uluslararası Proje Yönetimi Alan Seçmeli
MAN 427 Firmalarda Excel Uygulamaları Alan Seçmeli
MAN424 İşletmelerde Simülasyon Alan Seçmeli
MAN 340 İşletmede İletişim Becerileri Alan Seçmeli
MAN 331 Tüketici Davranışları Alan Seçmeli
MAN 309 E- TİCARET Alan Seçmeli
MAN 311 Girişimcilik Alan Seçmeli