Skip to main content
  • Türkçe
  • English

istanbul yeditepe universitesi3 1

NEDEN YEDİTEPE İŞLETME ?

Çağdaş akademik program tasarımı:

       Geleceğin küresel işletme dünyasının değişim hızı dikkate alındığında; eğitimlerine yönetsel düşünme becerilerini öğrenerek başlayan öğrencilerimizin, öğrenmeyi öğrenmiş olarak mezun olmalarını sağlayacak ve iş hayatında yaratıcı çözüm ve tasarımları ile değişimi yönetebilecek yetkin mezunlar yetiştirmeye dayalı bir eğitim felsefesi esas alınmıştır.

Güçlü ve seçkin akademik kadro:

       Eğitimlerini seçkin üniversitelerde tamamlamış, alanlarında uluslararası tecrübe ve yayınlara sahip ve tamamı İşletme Bölümünde kadrolu; 8 Profesör, 3 Doçent, 11 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisinden oluşan güçlü ve seçkin akademik kadro.

Zengin alt uzmanlık alanlarına odaklaşma:

       İşletme eğitiminde uzmanlaşma imkânı sunan ve yedi farklı alanda odaklaşma imkanı veren modüler işletme akademik programı.

  • Stratejik Yönetim ve Liderlik,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi,
  • Girişimcilik,
  • Muhasebe ve Denetim,
  • Finans,
  • Pazarlama Yönetimi,
  • Teknoloji ve Operasyon Yönetimi

Girişimcilik Kültürü:

       Girişimcilik, işletme akademik programının ana teması olup, Küresel Girişimcilik Gözlem (Global Entrepreneurship Monitoring (GEM)) merkezinin Türkiye temsilcisi olan Üniversitemiz’de KOSGEB onaylı girişimcilik dersini başarıyla tamamlayan ve girişimcilik iş planı onaylanan öğrencilerimizin 100.000 TL’ye kadar KOSGEB’den hibe ve destek kredisi alma hakkı mevcuttur.

İstanbul iş dünyası aurasında eğitim:

       İstanbul, Türkiye’nin iş dünyası başkenti olup, bir uluslararası iş ve ticaret merkezi niteliği ile işletme eğitimi gören öğrenciler için tabii bir laboratuvar olduğu kadar aynı zamanda öğrencilerimize geniş staj ve iş fırsatları sunmaktadır.

İngilizce işletme eğitimi:

       Uluslararası işletme dili olan “ingilizce”yi en iyi şekilde öğreten güçlü bir hazırlık programı üzerine inşa edilen işletme akademik programı bünyesinde arzu edenler 15 dil arasından ikinci bir yabancı dil eğitimi ve sertifikası alabilmektedir.

Uluslararasılaşma:

Üniversitemizin 526 uluslararası programda değişim ve Erasmus işbirliğine sahip olmasının gücüyle işletme eğitiminde gerçek anlamda uluslararasılaşma imkânı sunulmaktadır.

Çift Diploma:

       Çift diploma Yeditepe İşletme UNCW programına kaydolanlar; ilk 2 yılı Yeditepe İşletme’de kalan 2 yılı da ABD’nde North Carolina Wilmington, Cameron School of Business da okuyarak, her iki üniversiteden de işletme alanında olmak üzere çift diploma hakkı kazanacaktır.

Sektör ve paydaş işbirliği ile eğitimde teori – pratik dengesi:

       Türkiye’nin lider işletmelerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan danışma kurulumuz ile birlikte; sektör seminerleri, işletme uygulamaları ve örnek olayları, sektör saha çalışmaları, markalı dersler, zorunlu staj, sektör tarafından geniş katılımlı kariyer günleri ile öğrencimiz İstanbul iş aurasında öğrencimiz teori ile pratiği dengeleyen yetkin bir işletme eğitimi almaktadır.

Zengin yandal ve çift anadal programları:

Öğrencimiz, Üniversitemizin farklı bölümlerinde zengin yandal ve çift anadal programlarında eğitim alma fırsatına sahiptir.

Etkinlik, seminer ve sertifika eğitimleri:

Öğrencimiz; Üniversitemiz bünyesinde geniş bir yelpazede yoğun olarak geçekleştirilen zengin etkinlik, seminer ve sertifika eğitimlerine katılarak, kendisini farklı alanlarda yetiştirebilir.

Eğitim kalitesi ve akreditasyon:

       Bologna kriterlerine uyumlu akademik programın uluslararası akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Eğitim performansını, mezununun başarısına endeksleyen kalite kültürümüz ve fark yaratan akademik programımız sayesinde, mezunlarımız sektör tarafından talep edilmekte ve seçkin şirketlerde büyük oranda staj yapmakta ve işe girmektedir.

Sosyal sorumluluk bilinci:

       Yöneticinin toplumdan kopuk olmaması ve toplum ile karşılıklı bağımlılık içinde var olması gerekliliği çerçevesinde, öğrencimizin sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almasını ve etik değerlere sahip olmasını önemseyen eğitim kültürümüz mevcuttur.

Yeditepe İşletme:

       Öğrencisini; yönetsel düşünme, yaratıcı problem çözme, çok kültürlü iletişim ve öğrenmeyi öğrenme becerileri ile yetiştiren ve etik ve sosyal sorumluluk değerleri kazandırmayı hedefleyen Yeditepe İşletme, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısı ile küresel iş dünyasının ihtiyaç duyacağı yönetici ve liderleri toplumumuza kazandırmaya 1996 yılından beri devam etmektedir.

 

Mezunumuzun başarısı, akreditasyonumuzdur.

İşletme Bölüm Başkanlığı

bus admin transparent logo

İletişim: +90(216) 578 0787