Skip to main content
  • Türkçe
  • English

NEDEN KAMU YÖNETİMİ ?

Kamu Yönetimi Bölümü :

Öğrencisini; yönetsel düşünme, çok kültürlü iletişim ve öğrenme becerilerinin yanı sıra etik ve sosyal sorumluluk değerleri kazandırmayı hedefleyen Kamu Yönetimi Bölümü, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısı ile çağdaş ve nitelikli yönetici ve liderleri toplumumuza kazandırmaya 2004 yılından beri devam etmektedir.

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı :

Küreselleşen dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişimin, ülkelerin yönetim yapılarında değişimlere neden olması, son yıllarda hızla artan reform çalışmaları, yönetişim ile hukukun üstünlüğü, şeffaflık, etkin sivil toplum, katılım ve denetim, yerinden yönetim gibi kavramların önem kazanması ile, 2014-2015 Akademik Yılından itibaren, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak bölümümüz bünyesinde “Yerel Yönetimler ve Yönetişim” (tezli / tezsiz) Yüksek Lisans Programımız eğitime başlamıştır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Program, çoklu aktörlerin - kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kurumlar ve yurttaşların- etkileşimine ve işbirliğine odaklanır. Disiplinler arası bir perspektif kazandırmanın yanı sıra Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerin uzmanlık düzeyinde geliştirebilmesi ve derinleştirebilmesini hedeflemektedir.

Çağdaş Akademik Program :

Küresel dünyanın değişim hızı dikkate alındığında; eğitimlerine yönetsel düşünme becerilerini öğrenerek başlayan öğrencilerimizin, öğrenmeyi öğrenmiş olarak mezun olmalarını sağlayacak ve iş hayatında yaratıcı çözüm ve tasarımları ile değişimi yönetebilecek yetkin mezunlar yetiştirmeye dayalı bir eğitim felsefesi esas alınmıştır.

İngilizce Eğitimi :

Uluslararası dil olan “İngilizce”yi en iyi şekilde öğreten güçlü bir hazırlık programı üzerine inşa edilen Kamu Yönetimi akademik programı bünyesinde arzu edenler 15 dil arasından ikinci bir yabancı dil eğitimi ve sertifikası alabilmektedir.

Uluslararasılaşma :

Üniversitemizin uluslararası programlarda değişim ve Erasmus işbirliğine sahip olmasının gücüyle Kamu Yönetimi eğitiminde gerçek anlamda uluslararasılaşma imkânı sunulmaktadır.

Zengin Yandal Ve Çift Anadal Programları :

Öğrencimiz, Üniversitemizin farklı bölümlerinde zengin yandal ve çift anadal programlarında eğitim alma fırsatına sahiptir.

Etkinlik, Seminer ve Sertifika Eğitimleri :

Öğrencimiz; Üniversitemiz bünyesinde geniş bir yelpazede yoğun olarak geçekleştirilen zengin etkinlik, seminer ve sertifika eğitimlerine katılarak, kendisini farklı alanlarda yetiştirebilir.

Kamu Yönetimi Bölümü, bir yandan öğrencilerinin akademik olarak gelişmesini desteklemekte, bu çerçevede  “XI.Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi’ne” ev sahipliği yapmıştır. Diğer yandan da yerel yöneticiler (belediye başkanı, kent konseyi başkanı) ile mülki amirlerle (vali, kaymakam) öğrencileri buluşturan çeşitli etkinliklere de imza atmaktadır.

Eğitim Kalitesi :

Bologna kriterlerine uyumlu akademik programın uluslararası akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Eğitim performansını, mezununun başarısına endeksleyen kalite kültürümüz ve fark yaratan akademik programımız sayesinde, mezunlarımız sektör tarafından talep edilmekte ve seçkin şirketlerde büyük oranda staj yapmakta ve işe girmektedir.

Sosyal Sorumluluk Bilinci :

Yöneticinin toplumdan kopuk olmaması ve toplum ile karşılıklı bağımlılık içinde var olması gerekliliği çerçevesinde, öğrencimizin sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almasını ve etik değerlere sahip olmasını önemseyen eğitim kültürümüz mevcuttur.