• Türkçe
  • English

Economics Notes

2020 – 01 : Prof. Dr. Ahmet ÖZÇAM, "Abd Düşük Gelirli Vatandaşlarına Yönelik 80 Yıllık Kamu Konut Politikasından Vazgeçti!”

2019 – 03 : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güney Celbiş, “A Summary of Selected Innovation-Related Indicators for Turkey”

2019 – 02 : Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR, “Yaşlanan Dünya Sorunsalı”

2019 – 01 : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevencan, “Finansal İstikrar Göstergeleri ve Türkiye Ekonomisi: 2005’ten Günümüze”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17. WPS No: E11, April 2014 (Özet)
Cevat Karataş & Ebru Tomris Aydoğan, Foreign Direct Investment in Turkey: A Comparison with theCentral and Eastern European Countries, [Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle Bir Kıyaslama]

16. WPS No: PS06, September 2013 (Özet)
Feroz Ahmad, The Emancipation of Women in Turkey and the Kemalist Struggle Against Patriarchy [Türkiye’de Kadın Hakları Hareketi ve Kemalizmin Ataerkil Toplum Yapısıyla Mücadelesi]

15. WPS No: PS05, April 2013 (Özet)
Feroz Ahmad, The Foreign Relations of the Young Turks, 1908-1914, [Jön Türklerin Dış İlişkileri, 1908-1914]

14. WPS No: E10, February 2013 (Özet)
V. Necla Geyikdağı, Profit Repatiation and Transfer Pricing Manipulations [Kâr Aktarımı ve Transfer Fiyatlandırması İstismarı]

13. WPS No: PS04, January 2013 (Özet)
Feroz Ahmad, The Ottomans and the July Crisis: Armed Neutrality and Intervention (August – November 1914) [Osmanlılar ve Temmuz Bunalımı: Silahlı Tarafsızlık ve Müdahale (Ağustos – Kasım 1914)]

12. WPS No: E09, December 2012 (Özet)
V. Necla Geyikdağı and Filiz Karaman, Profit Transfers of Multinational Firms Operating in Turkey [Türkiye’de Faaliyet Gösteren Çokuluslu Şirketlerin Kâr Transferleri]

11. WPS No: E08, June 2011 (Özet)
V. Necla Geyikdağı, Why the Ottoman Economy could not Industrialize? [Osmanlı Ekonomisi neden Sanayileşemedi?]

10. WPS No: PS03, April 2011 (Özet)
Gizem Alioğlu, Arab-Turkish Relations from the Emergence of Arab Nationalism to 1916 [Arap Milliyetçiliğinin Doğuşundan 1916 ya kadar Arap-Türk İlişkileri]

9. WPS No: E07, December 2010 (Özet)
V. Necla Geyikdağı, Foreign Direct Investment in Turkey: Inflows and Transfers [Türkiye’de Doğrudan Yatırımlar: Sermaye Girişleri ve Kâr Transferleri].

8. WPS No: E06, September 2010 (Özet)

Ebru Tomris Aydoğan, World Income Inequality during Globalization [Küreselleşme sürecinde Dünya Gelir Eşitsizliği]

7. WPS No: E05, July 2010 (Özet)
V. Necla Geyikdağı, French Direct Investments in the Ottoman Empire [Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransız Doğrudan Yatırımları].

6. WPS No: PS02, May 2010 (Özet)
Demet Lüküslü & Şakir Dinçşahin, Life and Ideas of Selim Sırrı Tarcan: Founder of Modern Phsycal Education in Turkey, 1874-1956 [Türkiye’de Modern Beden Eğitiminin Kurucusu Selim Sırrı Tarcan’ın Hayatı ve Düşünceleri, 1874-1956].

5. WPS No: E04, September 2009 (Özet)
V. Necla Geyikdağı & Yaşar Geyikdağı, Foreign Direct Investment and Political Risk in the Ottoman Empire [Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransız Doğrudan Yatırımları].

4. WPS No: E03, April 2009 (Özet)
İdil Uz, The Determinants of the Current Account in Turkey: The Relationship between Internal and External Balances [Türkiye’de Cari Hesabı Etkileyen Faktörler: İç ve Dış Dengeler Arasındaki İlişki].

3. WPS No: PS01, March 2009 (Özet)
Şakir Dinçşahin, Populist Policies par Excellence: The Justice and Development Party [Popülist Siyasetin Daniskası: Adalet ve Kalkınma Partisi].

2. WPS No: E02, February 2009 (Özet)
V. Necla Geyikdağı, International Trade vs. Foreign Direct Investment: Testing Ahmed Midhat Efendi’s Hypothesis [Uluslararası Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Ahmed Midhat Efendi’nin Hipotezinin Test Edilmesi].

1. WPS No: E01, January, 2009 (Özet)
Ahmet Özçam, A Consumer Demand Curve Taking the Exploitation Effect into Account under the Monopolistic Behavior [Monopolcü Rekabet Piyasasında Tüketicinin İstismar Etkisini Göz Önünde Bulunduran Talep Eğrisi].